Hyppää sisältöön

Päästövähennystavoitteet näkyvät hankinnoissa ja hankkeissa

Julkaistu 29.4.2021

Huhtikuun alusta lähtien Väyläviraston johtoryhmässä on toiminut hankkeet-toimialajohtajana Esa Sirkiä ja hankintajohtajana Pekka Petäjäniemi. Suomen päästövähennyksiin liittyvät tavoitteet näkyvät molempien työpöydällä. Esan ja Pekan kolme nostoa:

Kuvassa hankkeet-toimialan toimialajohtaja Esa Sirkiä ja hankintajohtaja Pekka Petäjäniemi.

Kuva: Hankkeiden toimialajohtaja Esa Sirkiä (vasemmalla) ja hankintajohtaja Pekka Petäjäniemi.

1. Vetovoimainen raideliikenne

"Raideliikenteen kulku- ja kuljetustapaosuuksien kasvattamiseen on vahva poliittinen tahto ja tämä näkyy rakentamishankkeissa voimakkaana ratapainotuksena. Meillä onkin käynnissä mittavia ratahankkeita, kuten Luumäki–Imatra, Kouvola–Kotka–Hamina, Pasila–Riihimäki I&II-vaiheet, Espoon kaupunkirata ja Kupittaa–Turku-ratahanke sekä paljon pienempiä ratakohteita", kertoo toimialajohtaja Esa Sirkiä.

Lue lisää uutiskirjeemme jutusta: Radan sähköistyshankkeet vähentävät päästöjä ja kustannuksia

2. Hankintoihin ensin porkkanaa, sitten suosituksia ja lopulta vaatimuksia

Isona tilaajana Väyläviraston asettamilla vaatimuksilla voidaan ohjata alan kehittymistä päästöttömämpään suuntaan. "Esimerkiksi työkoneiden päästövaatimuksia tarkastellaan parhaillaan, sillä fossiilisista polttoaineista luopuminen on ainoa keino työmaiden päästöjen vähentämiseksi", kertoo hankintajohtaja Pekka Petäjäniemi.

Äkkinäisiä muutoksia ja inframarkkinahäiriöitä kuitenkin vältetään: "Tarvitsemme kaiken kokoisia urakoitsijoita, joten vaatimukset eivät saa pudottaa pienempiä toimijoita pois. Siirtymäajat ja vaatimusten soveltuvuus pohditaan yhdessä alan kanssa ja usein ensin porkkanaa tarjoten."

Väylävirasto laatii parhaillaan ympäristövaatimuksia ja -suosituksia sisältävää tiekarttaa vuosille 2022–2030. Tiekartta otetaan käyttöön asteittain ja siitä tullaan käymään vuoropuhelua infra-alan kanssa kevään tai kesän aikana.

Lue lisää uutiskirjeemme jutusta: Rakennuskaluston ympäristövaatimuksia kehittämällä vaikutetaan infrarakentamisen päästöihin

3. Materiaalia läheltä ja ylimääräiset kiertoon

Rakentamisen tehostaminen ja ympäristökuorman pienentyminen voivat kulkea käsi kädessä. "Jo pitkään työmaalla tarvittavia materiaaleja on pyritty hankkimaan läheltä työmaata, jolloin kuljetusmatkat lyhenevät", kertoo Pekka Petäjäniemi.

"Lisäksi rakentamisen ympäristöystävällisyyttä pyritään lisäämään kierrätysmateriaalien käytöllä. Esimerkkeinä voisi mainita vaikkapa autonrenkaiden käytön vallirakenteissa, betonimurskeen kierrätyskäytön neitseellisten kiviainesten sijasta tai voimalaitostuhkien käytön stabiloinnissa korvaamassa sementtiä", täydentää Esa Sirkiä.

Lue lisää uutiskirjeemme jutusta: Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa on nousussa

Lue myös

Pääjohtaja Wihlman: Kohti fossiilitonta liikennettä

Radan sähköistyshankkeet vähentävät päästöjä ja kustannuksia

Infrarakentamisen CO2-päästötietokanta kokoaa tietoa väylänpidon hiilijalanjäljestä

Rakennusurakoiden kaluston ympäristövaatimuksia kehittämällä vaikutetaan infrarakentamisen päästöihin

Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa on nousussa

Pyöräliikenteen suunnitteluun apua ohjeista