Hyppää sisältöön

Pääjohtaja Wihlman: Kohti fossiilitonta liikennettä

Julkaistu 29.4.2021

Liikenne muodostaa noin viidenneksen maamme kasvihuonekaasupäästöistä. Euroopan unionissa päätettyjen tavoitteiden mukaisesti Suomen tulee vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 39 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005. Jotta tavoite toteutuisi, liikenteen päästöjen vähentäminen on välttämätöntä, kirjoittaa Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Tällä hallituskaudella yksi tavoitteista on luoda tiekartta fossiilittomaan liikenteeseen. Tiekartassa esitetään keinot, joilla kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä ja liikenne muutetaan nollapäästöiseksi viimeistään vuoteen 2045 mennessä.

Liikenne aiheuttaa merkittävästi enemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin väylien rakentaminen ja kunnossapito. Maantieinfrastruktuurin osalta hiilidioksidipäästöt ovat keskimäärin 511 000 tonnia vuodessa, kun tieliikenteen hiilidioksidipäästöt ovat noin 8,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Rautateiden ja merenkulun osalta vastaavat päästöt ovat näitä selvästi pienemmät. Tästä huolimatta ilmastonmuutoksen torjumiseen tarvitaan tekoja myös infrapuolelta.

Väylänpidon ja liikenteen energiankulutusta voidaan vähentää esimerkiksi väylien parantamisen, korjauksen ja hoidon avulla. Olemme asettaneet tavoitteeksemme vähentää ilmaston ja muun ympäristön kannalta haitallisia päästöjä. Keinoja on lukuisia, muun muassa maanteiden hoidossa käytettävän kaluston energiatehokkuusvaatimukset. Lisäksi pyrimme vähentämään infrarakentamisen päästöjä esimerkiksi kehittämällä infrahankkeiden kaluston ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksia.

Olemme yhdessä ELY-keskusten kanssa aloittaneet kehityshankkeen, jonka tarkoituksena on infrarakentamisen työkoneiden ja kuljetuskaluston haitallisten päästöjen vähentäminen. Tämä hanke edesauttaa liikennesektorin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteiden ja väylänpidon energiatehokkuuden tavoitteiden toteutumista.

Päästövähennystyön tueksi kehitämme tapoja, joilla väylien kunnossapidossa ja rakentamisessa on helpompi tarkastella hiilidioksidipäästövähennystoimia. Tietoa väylien elinkaaren aikaisesta hiilijalanjäljestä tarvitaan päätöksentekoa varten. Samalla on mahdollista tunnistaa mahdollisuudet päästöjen vähentämiseen.

Tärkeä ympäristöteko on myös edistää uusiomateriaalien käyttöä väylärakentamisessa, sillä se vähentää jätteen määrä ja säästää luonnonvaroja. Uusiomateriaalien käyttö huomioidaan jo väylähankkeiden suunnitteluvaiheessa.

Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Kari Wihlman
Väyläviraston pääjohtaja

Lue myös

Päästövähennystavoitteet näkyvät hankinnoissa ja hankkeissa

Radan sähköistyshankkeet vähentävät päästöjä ja kustannuksia

Infrarakentamisen CO2-päästötietokanta kokoaa tietoa väylänpidon hiilijalanjäljestä

Rakennusurakoiden kaluston ympäristövaatimuksia kehittämällä vaikutetaan infrarakentamisen päästöihin

Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa on nousussa

Pyöräliikenteen suunnitteluun apua ohjeista