Vt4 Oulu-Kemi

Käynnissä

Vt 4 Oulu-Kemi parantamishankkeessa poistetaan yhteysvälin pahimpia liikenneongelmia, kuten ruuhkia, melua ja onnettomuusalttiita kohtia. Henkilöliikenne ja elinkeinoelämän päivittäinen logistiikka alueella helpottuu.

Tausta

Valtatie 4 kuuluu TEN-T -ydinverkkoon osana Bothnia Corridoria. Yhteysväli Oulu–Kemi on osa Suomen ja Ruotsin rannikkoseutujen satamakaupunkeja yhdistävää perämerenkaarta ja tärkeä elinkeinoelämän, matkailun ja kaivoskuljetusten reitti. Hankealue on 122 km.

Yhteysvälin vuorokausittaiset liikennemäärät vaihtelevat 6100 ja 51 500 auton välillä.  Liikennemääriin vaikuttavat Tornio–Haaparanta-aluekeskuksen kasvu, Ruotsin rajan ylittävä liikenne, Oulun ja Kemi–Tornio lentoasemat, Perämeren satamat sekä Tornion rajanylityspaikka. Suurimmat liikennemäärät ovat Oulun kohdalla.

Oulussa moottoritielle rakennetaan kolmannet kaistat ja meluesteet sekä uusitaan Oulujoen sillat. Haukipudas - Kello väli rakennetaan moottoritieksi ja pohjoisemmille osuuksille ohituskaistoja.

Tavoitteet

Moottoritie on Oulun kohdalla erittäin ruuhkainen ja häiriöherkkä. Moottoritieltä puuttuvat myös joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyt. Oulun kohdalla moottoritielle (Oulun etl vt 22–Laanila etl vt 20) rakennetaan kolmannet kaistat ja meluesteet. Eritasoliittymiä kehitetään mm. nopealle joukkoliikenteelle ja melusuojausta parannetaan 18 kilometrin matkalla.

Kempeleen Zatelliitin kohdalle on rakennettu uusi eritasoliittymä. Liikenteen hallinnan ja älyliikenteen ratkaisujen toteuttaminen ovat oleellinen osa hanketta.

Haukiputaan leveäkaistatieosuudella ja välillä Ii–Simon Maksniemi parannetaan ohitusmahdollisuuksia.  Haukiputaan moottoriliikennetie rakennetaan moottoritieksi välillä Kello–Haukipudas ja välillä Haukipudas–Räinänperä keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi (2+1 tie).

Välille Ii–Simon Maksniemi rakennetaan kuusi paria ohituskaistoja. Taajamien kohdille tehdään liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyjä sekä meluesteitä. Pohjavesisuojauksia tehdään noin 3 km:n matkalle.

Tavoitteena on parantaa yhteysvälin liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä vähentää Oulun kohdan ruuhkia. Tavoitteena on myös parantaa elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta.

Liikenteen hallinnan ja älyliikenteen ratkaisujen toteuttaminen ovat oleellinen osa hanketta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeelle on myönnetty rahoitusta kevään 2016 budjettikehysriihessä. Työt käynnistyivät toukokuussa 2017 Kempeleessä ja valmistuivat Zatelliitin kohdalla syksyllä 2018. Kesällä 2017 työt alkoivat myös Oulussa. Urakan oli määrä valmistua pääosin vuoden 2018 aikana. Oulujoen ylittävien siltojen ennakoitua heikompi kunto edellyttää kuitenkin niiden uusimista, mikä viivästyttää myös alkuperästä aikataulua vuoteen 2021. Kello-Kemi -tieosuudella työt ajoittuvat vuosille 2019-2021.

Oulujoen siltojen urakoitsijana on Kreate Oy ja Oulu-Kello-Räinänperä -osuudella Destia. Viantiejoki-Maksniemi -osuudella urakoitsijana on GRK Infra Oy.

Kustannukset

Hankkeen kustannusennuste on 170 miljoonaa euroa. Tästä Oulun kaupungin ja Kempeleen kunnan osuus on n. 30 miljoonaa euroa.

Ajankohtaista

reaktionapit
Sivu päivitetty 16.09.2019