Hyppää sisältöön

Vt 4 Oulu-Kemi: Viimeisen rakennusvuoden uutena kohteena käynnistyy Iskon eritasoliittymän länsiramppien parantaminen

Julkaistu 3.3.2021 11.05

 

Vt 4 Oulu-Kemi-hankkeen käynnissä olevissa urakoissa talvitöinä tehdään parhaillaan muun muassa Oulujoen siltojen länsipuolen sillan kannen raudoitusta. Laajemmin töitä päästään jatkamaan jälleen keväällä, jolloin käynnistyy myös hankkeen viimeisenä uutena kohteena toteutettava Iskon eritasoliittymän länsipuolen ramppien parantaminen. Urakan alueella aloitetaan valmistelevia töitä ja puuston poistoa jo lähiaikoina. 

Käynnissä olevat urakat etenevät

Vt 4 Oulu-Kemi-parantamishanke etenee hyvää vauhtia kohti hankkeen valmistumista. Käynnissä olevista urakoista Kiiminkijoen ylittävän sillan uusiminen valmistuu alkukesästä. Aikataulu tarkentuu päällystystöiden osalta kevään edetessä ja asfalttiasemien aukeamisaikataulun selvitessä. 

Oulujoen siltojen uusiminen etenee myös tavoiteaikataulussa ja uudella sillalla päästään liikennöimään kesällä. Sillan kannen valu toteutetaan sääolosuhteista riippuen huhti-toukokuun vaihteessa. 

Pohjoisempana Pohjois-Ii - Olhava -välin ohituskaistojen rakentamisen osalta tulevana kesänä tehdään mm. päällystykset sekä keskikaiteen ja riista-aitojen rakennustyöt. Tämä urakka valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä.

Vt 4 Iskon eritasoliittymän länsiramppien parantaminen toteutetaan kesällä 2021

Uutena ja hankkeen viimeisenä isompana rakennusurakkana käynnistyy toukokuussa Vt 4 Iskon eritasoliittymän länsiramppien rakentaminen. Urakan kilpailutus alkaa ja valmistelevina töinä tehdään puuston poistoa jo lähiaikoina.

- Iskon eritasoliittymästä saadaan Alppilan ja Välivainion puoleisten länsiramppien parantaminen mahtumaan mukaan hankkeessa uusittaviin urakoihin. Muun muassa viime vuoden edullinen bitumin hinta vapautti määrärahoja siinä määrin, että Iskon eritasoliittymästä osa voidaan nyt tässä yhteydessä toteuttaa", taustoittaa Väyläviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilä.

Urakassa rakennetaan Iskon eritasoliittymään uusi ramppi Alppilan ja Välivainion suunnasta moottoritielle etelän ajosuuntaan. Lisäksi levennetään valtatien alittavaa Maahisenpolun alikulkua, parannetaan linja-autopysäkkiyhteyksiä ja melusuojausta. Meluvalleja rakennetaan eritasoliittymän länsipuolen lisäksi myös Puolivälinkankaan puolella, jossa korotetaan nykyistä meluvallia. Urakka on yksivuotinen ja valmistuu syksyllä 2021.

Hankkeen etenemisestä saa ajantasaista tietoa hankkeen verkko- ja Facebook-sivuilta.

http://www.vayla.fi/vt4oulu-kemi

https://www.facebook.com/vt4oulukemi/

Lisätietoja:

Jukka Päkkilä
Projektipäällikkö, Väylävirasto
Puh. 029 534 3755, [email protected] 

Vt 4 Oulujoen siltojen uusiminen:

Ville Tiiro

Työpäällikkö, Kreate Oy

p. 050 3160 739, [email protected]

Vt 4 Kiiminkijoen ylittävän sillan leventäminen:

Risto Lippo

Projektijohtaja, Destia Oy 

Puh. 040 5836128, [email protected]

Vt 4 ohituskaistat Pohjois-Ii - Olhava:

Jarkko Heiskanen

Työpäällikkö, GRK Infra Oy 

Puh. 050 4360944, [email protected]  

Vt 4 on yksi Suomen valtaväylistä ja sen parantaminen välillä Oulu–Kemi sisältää työkohteita Kempeleessä, Oulussa, Iissä ja Simossa. Hankkeen toimenpiteillä parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta. Hankkeen kustannusarvio on 173 miljoonaa euroa, josta kuntien osuus on noin 30 miljoonaa euroa. Työt ajoittuvat vuosille 2017–2021.

Liitteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta