Hyppää sisältöön

Vt 4 Oulu-Kemi: Iskon eritasoliittymän läntisen ramppien siltatyöt käynnistyvät

Julkaistu 31.5.2021 11.24

 

Vt 4 Iskon eritasoliittymän läntisten ramppien parantamiseen liittyvät siltatyöt käynnistyvät moottoritieosuudella. Urakassa levennetään Iskon eritasolittymän eteläpuolella sijaitsevaa Maahisenpolun alikulkukäytävää ja uusitaan sillan pintarakenteita etelään suuntautuvan ajoradan osalta. Työstä aiheutuu liikennejärjestelyjä niin ajoneuvoliikenteelle kuin jalankululle ja pyöräilylle.

Pintarakenteiden uusimisen ajaksi tarvittavien liikennejärjestelyjen rakentaminen käynnistyy maanantain 31.5. ja tiistain 1.6. välisenä yönä. Alkuvaiheessa pohjoisen suunnan ajoradan kaistoja siirretään ajosuunnassa oikeaan reunaan ja loppuviikosta moottoritien eteläisen ajosuunnan liikenne siirretään pohjoisen suunnan ajoradalle. Kaistojen määrä kohdalla säilyy nykyisellään eli kaksi ajokaistaa pohjoiseen ja kaksi ajokaistaa etelän suuntaan.

"Liikennejärjestelyt ovat moottoritien osalta käytössä arviolta kuukaudesta kahteen, riippuen pintarakenteiden uusimisen laajuudesta, mikä selviää töiden edetessä." Destia Oy:n projektijohtaja Risto Lippo kertoo.

Leventämistöiden vuoksi Maahisenpolun alikulkukäytävän jalankulun ja pyöräilyn väylä ohjataan kiertoreitille 7.6.–6.8.2021. Kiertoreittinä toimii viereinen, Maahisenpolun alikulkukäytävästä noin 300 metriä etelään sijaitseva vesitornin kohdalla oleva alikulkukäytävä.
Karttakuva liikennejärjestlyistä Iskon eritasoliittymän töiden johdosta.


Siltatyöt ovat osa Iskon eritasoliittymän parantamista, jossa rakennetaan uusi ramppi Alppilan ja Välivainion suunnasta moottoritielle etelän ajosuuntaan. Urakassa toteutetaan lisäksi melunsuojausta ja parannetaan linja-autopysäkkiyhteyksiä.

Kokonaisuudessaan Vt 4 Oulu-Kemi -hankkeen työt etenevät aikataulussa ja tulevana syksynä käynnissä olevat urakat valmistuvat.

"Käynnissä olevista urakoista Oulujoen ja Kiiminkijoen siltaurakat valmistuvat kesän aikana ja Iskon eritasoliittymä sekä ohituskaistat välille Pohjois-Ii – Olhava syksyn aikana." Väyläviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilä kertoo koko hankkeen aikataulusta.

Hankkeen etenemisestä saa ajantasaista tietoa hankkeen verkko- ja Facebook-sivuilta:

http://www.vayla.fi/vt4oulu-kemi

https://www.facebook.com/vt4oulukemi/

Lisätietoja:

Jukka Päkkilä
Projektipäällikkö, Väylävirasto
Puh. 029 534 3755
[email protected]

Risto Lippo
Projektijohtaja, Destia Oy

Puh. 040 5836128
[email protected]

Vt4 on yksi Suomen valtaväylistä ja sen parantaminen välillä Oulu-Kemi sisältää työkohteita Kempeleessä, Oulussa, Iissä ja Simossa. Hankkeen toimenpiteillä parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta. Hankkeen kustannusarvio on 173 Meur, josta kuntien osuus on noin 30 miljoonaa euroa. Työt ajoittuvat vuosille 2017–2021.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta