Hyppää sisältöön

Valtatien 4 Oulujoen ylittävät sillat uusitaan

Julkaistu 5.4.2018

Oulujoen siltojen kantavuustarkasteluissa havaittiin ongelmia alkuvuodesta. Kevään aikana on tehty vaihtoehtotarkastelu, jossa selvitettiin vaihtoehtoja siltojen vahventamisen ja uusimisen väliltä.

Vuonna 1965 rakennetut Oulujoen sillat saneerattiin vuosina 2005-2006 periaatteella, jonka mukaan nykyiset kevyen liikenteen kaistat voidaan muuttaa kolmansiksi ajokaistoiksi. Vuoden 2017 aikana teetetyissä siltojen kantavuustarkasteluissa havaittiin kuitenkin ongelmia, joiden vuoksi silloille asetettiin painorajoitukset tammikuussa 2018. Vuoden 2013 ajoneuvoasetuksen mukaisia korotettuja kuormia ei voida sallia kaikilla kaistoilla eikä kolmansien kaistojen käyttöönotto ole mahdollista ilman vahvistustoimenpiteitä.

Alkuvuoden aikana laaditussa vaihtoehtotarkastelussa on tutkittu siltojen vahventamista ja siltojen uusimista kokonaan. Selvityksen lopputuloksena on, että siltojen uusiminen kokonaan myös välitukien osalta on kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu elinkaarikustannukset huomioiden. Tällä vaihtoehdolla varmistetaan myös moottoritien jatkokehittäminen. Ratkaisun kustannusarvio on n. 15 miljoonaa euroa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Matti Räinän mukaan nyt valitulla vaihtoehdolla Suomen tärkeimmälle pohjois-eteläsuuntaiselle tieyhteydelle taataan pitkäaikainen ja kestävä ratkaisu. Muut vaihtoehdot olisivat johtaneet osittain väliaikaisiin ratkaisuihin ja siltaa olisi pitänyt vahvistaa myöhemmin, mikä olisi aiheuttanut myöhemmin merkittäviä lisäkustannuksia ja haittoja liikenteelle.

Toteutusaikataulu tarkentuu suunnittelun edetessä

Siltojen uusimisen edellyttämät tutkimukset, suunnittelu ja vesilupaprosessi käynnistetään välittömästi. Siltojen uusiminen on vilkkaalla Oulujoen ylityksen kohdalla haastava prosessi. Siinä joudutaan yhteen sovittamaan työaikaisen liikenteen järjestäminen, vanhojen siltojen purkaminen ja uusien siltojen rakentaminen. Toteutuksen aikana liikenteen käytössä on aina 2+2 kaistaa molempiin suuntiin. Työaikaisen liikenteen järjestämistapa ratkeaa jatkosuunnittelussa. Samoin lopullinen toteutusaikataulu tarkentuu jatkosuunnittelussa.

Lisätietoja:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ylijohtaja Matti Räinä, p. 0295 038 279
Liikennevirasto, taitorakenneyksikön päällikkö Minna Torkkeli, p. 0295 343 632


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta