Hyppää sisältöön

Vt 4 Oulu–Kemi-hanke valmistuu

Julkaistu 3.11.2021 7.54

 

Valtatien 4 Oulu–Kemi-välin parantamishankkeen rakennustyöt käynnistyivät kesällä 2017. Hankkeen viimeisinä rakennusurakoina valmistuivat Pohjois-Iin ja Olhavan välinen ohituskaistaurakka sekä Iskon eritasoliittymän läntisten ramppien parantamisurakka lokakuun lopussa.

Hankekokonaisuus on kokonaisuudessaan noin 170 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 143 miljoonaa euroa. Hankkeen rakentamisaikataulu sijoittui vuosille 2017–2021, joten hanke valmistuu nyt alkuperäisessä aikataulussaan.

– ­Monivuotinen hanke saadaan rakennustöiden puolesta päätökseen ja tienkäyttäjät pääsevät nauttimaan parannetun tien hyödyistä, Väyläviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilä iloitsee. 

Hankkeessa on parannettu valtatietä 4 yhteensä 11 urakassa. Vuonna 2017 työt painottuivat Oulun kohdan moottoritieosuuden parantamiseen ja Kempeleen Zatelliitin eritasoliittymän rakentamiseen.  Vuonna 2018 käynnistyi myös Kello–Räinänperä-välin parantaminen, Oulun kohdan telematiikkaurakka sekä Iin ja Simon alueiden ohituskaistojen rakentaminen, joita toteutettiin vaiheittain usean vuoden aikana. Simossa Viantienjoki–Maksniemi-väli parannettiin vuosien 2019–2020 aikana.

Hankkeeseen on sisältynyt muun muassa 50 uutta tai uusittua siltaa ja lisäksi 45 siltaa on levennetty tai korjattu. Uusia ohituskaistoja on rakennettu 15 kappaletta ja 10 eritasoliittymää on joko rakennettu tai parannettu.

– Urakat ovat sijoittuneet pitkälle matkalle, eteläisimmän ja pohjoisimman kohteen välinen etäisyys on yli 100 kilometriä, josta rakennustöitä on ollut noin 75 kilometrin matkalla. Urakoiden porrastuksella ja vaiheistuksella on pyritty vähentämään liikennehäiriöitä, Päkkilä kertoo urakoiden etenemisestä.

Hankkeen tavoitteena on ollut parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta koko yhteysvälillä. Oulun kohdan ruuhkia on vähennetty muun muassa moottoritien kolmansilla kaistoilla ja eritasoliittymien ramppien parantamisilla. Lisäksi on parannettu joukkoliikenteen olosuhteita uusilla pysäkkijärjestelyillä ja parannettu melunsuojausta.

– Tämän kokoluokan hankkeella on myös merkittävät työllistämisvaikutukset. Kokonaisuudessaan hanke on työllistänyt toteutusvaiheessa noin 750 henkilötyövuoden verran. Suurin osa työntekijöistä on ollut hankealueen läheltä, Päkkilä tiivistää hankkeen työllistämisvaikutuksia.

Vt 4 Oulu–Kemi-hankkeen rakennustyöt tulevat nyt päätökseen. Yhteysvälillä työt jatkuvat kuitenkin Simon kohdalla, jossa erillisessä hankkeessa parannetaan Simon kohdan liittymiä lähivuosien aikana.

Hankkeen etenemisestä saa ajantasaista tietoa hankkeen verkkosivuilta ja Facebook-sivuilta.

http://www.vayla.fi/vt4oulu-kemi

https://www.facebook.com/vt4oulukemi/

Lisätietoja:

Jukka Päkkilä
Projektipäällikkö, Väylävirasto
Puh. 029 534 3755, [email protected]

Vt 4 on yksi Suomen valtaväylistä ja sen parantaminen välillä Oulu-Kemi sisältää työkohteita Kempeleessä, Oulussa, Iissä ja Simossa. Hankkeen toimenpiteillä parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta. Hankkeen kustannusarvio on 173 miljoonaa euroa, josta kuntien osuus on noin 30 miljoonaa euroa. Työt ajoittuvat vuosille 2017–2021.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta