Hyppää sisältöön

Toimiva työvaiheistus mahdollistaa sujuvat ratatyöt

Julkaistu 27.5.2021

Junaliikenteen ja rakentamisen yhteensovittaminen vaatii perusteellista ennakkosuunnittelua, jotta rakentamisesta syntyvät haitat pystytään minimoimaan. Yhteistyö sidosryhmien kanssa on tärkeää niin työvaihesuunnittelussa kuin itse ratatöiden aikana.

Kuvituskuva, jossa ratatyöt käynnissä Helsingissä ja kuvassa näkyy myös juna.

Kesäisin rakentaminen radoilla lähtee vauhdilla käyntiin. Tämä tarkoittaa usein myös sitä, että työmaat tulevat näkyviin selkeämmin matkustajille. Vaikka itse rakentaminen keskittyykin vahvasti kesän eri kuukausille, tehdään rakennustöihin liittyvää suunnittelua tehokkaasti ja laajasti ympäri vuoden. Hyvä ennakointi takaa töiden sujuvuuden mutkattomasti myös työmaalla.

Sen lisäksi että tarkastellaan itse työkohdetta ja työn toteutustapaa, on otettava huomioon myös rakentamisen vaikutukset ympäröivään maailmaan – miten rakentaminen mahdollistetaan turvallisesti ja tehokkaasti ottaen huomioon myös liikenteen toimivuus? Hyvän suunnittelun kautta pystytään valitsemaan tehokkaita työskentelymenetelmiä, joiden avulla myös liikennehaitat minimoidaan ja katkot hyödynnetään tehokkaasti. Esimerkiksi siltoja rakennettaessa sillat tehdään mahdollisimman valmiiksi radan vieressä ja liikenne keskeytetään vain sillan paikalleen siirtämisen ajaksi.

Pidemmissä liikennekatkoissa toteutetaan sekä rakentamista että radan kunnossapitoa useissa eri kohteissa, jolloin katkojen lukumäärää voidaan vähentää . Katkojen ajoituksessa hyödynnetään yön hiljaisia tunteja, viikonloppuja, juhlapyhiä ja kesälomajaksoa, jolloin työmatkaliikenne on vähäisintä. Ja koska rataverkossa vaikutukset ulottuvat laajalle, on tärkeää huomioida myös eri työkohteiden keskinäinen vaikutus toisiinsa.

Työvaihesuunnittelu vaatii laajamittaista yhteistyötä, sillä kyseessä on monen eri toimijan yhteispeli. Ratatyöt vaikuttavat välillä myös matkustajaliikenteeseen, jolloin tärkeässä roolissa on esimerkiksi yhteistyö eri liikennöitsijöiden ja liikenteen tilaajien kanssa.

”Onnistunut ratatöiden ja liikenteen yhteensovittamisprosessi vaatii aikaa sekä tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa. On todella tärkeää, että muut toimijat pidetään hankkeen työvaiheessa tiiviisti mukana ja ongelmia ratkotaan yhdessä. Liikennöinnin rajoitteet on hyvä pystyä määrittelemään varhain, jotta sidosryhmät voivat reagoida muutoksiin sekä viestiä niistä riittävän ajoissa”, kertoo rautatieliikenteen ohjauksen ja hallinnan asiantuntija Juha Kröger.

Keravan uuden asetinlaitteen käyttöönoton taustalla vuosien valmistelu

Kun matkustaja astuu junaan, on kyseisen junan aikataulu sekä lähtöraide tiedossa jo viikkoja etukäteen. Sama periaate toimii myös ratatöiden suunnittelussa, tosin ennakointi vaatii viikkojen sijaan joskus jopa vuosia. Hyvä esimerkki liikenteen ja rakentamisen laaja-alaisesta yhteensovittamisesta on kesällä toteutettava Keravan uuden asetinlaitteen käyttöönotto. Asetinlaitteen uusiminen on osa laajempaa, Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisäämishanketta, jossa tarkoituksena on parantaa Suomen vilkkaimman rataosan toimivuutta.

Keravan asetinlaitteen käyttöönotto vaikuttaa merkittävästi matkustajaliikenteeseen ja ratatyö aiheuttaa  muutoksia junien lähtöraiteisiin sekä matka-aikoihin.  Tästä syystä ennakkosuunnittelu on ollut perusteellisen pitkä, ja myös aikaisemmin mainittu yhteistyö sidosryhmien kanssa on ollut tärkeässä osassa hanketta.  Ensimmäinen käyttöönottomalli valmistui alkuvuodesta 2018.

” Työvaiheistusta on hiottu vaihe vaiheelta tarkemmaksi ja toimivammaksi hyvässä ja rakentavassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tällä varmistetaan sekä töiden toteutus että matkustajien liikkuminen turvallisesti ja mahdollisimman sujuvasti”, kertoo projektipäällikkö Riitta Parviainen

Lisätietoja

asiantuntija, rautatieliikenteen ohjaus ja hallinta
Juha Kröger
p. 029 534 3853,
[email protected]


projektipäällikkö
Riitta Parviainen
 p. 0295 34 3034
[email protected]

Ratatyöt kesällä 2021 -tiedote

Lue myös

Pääjohtaja Wihlman: Kesä on korjaamisen ja rakentamisen aikaa

Tiemerkintätyöt alkoivat – muista kolme vinkkiä

Vesiväylien turvalaitteet kuntoon kesän aikana

Pölyttä paras