Hyppää sisältöön

Pääjohtaja Wihlman: Kesä on korjaamisen ja rakentamisen aikaa

Julkaistu 27.5.2021

Kesän koittaessa alkaa rakentamiskausi Väyläviraston hankkeilla ja työmailla. Rakennamme uusia teitä, ratoja ja meriväyliä sekä kunnostamme olemassa olevia väyliä, kirjoittaa Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Teiden kesäkunnossapidolla varmistetaan onnistunut kunnossapito myös talvella, sillä hyvässä kunnossa olevia väyliä on helpompi ja edullisempi hoitaa. Maanteiden päällystys- ja paikkaustyöt ovat jo alkaneet lähes koko maassa. Väyläviraston ja ELY-keskusten arvion mukaan pystymme päällystämään tänä vuonna noin 2 500 kilometriä maanteitä. Lisäksi kesäkauden aikana muun muassa tarkastamme ja korjaamme siltoja, teemme vihertöitä, uusimme tierumpuja ja korjaamme valaisinpylväitä.

Rautateillä junaliikenteen ja rakentamisen yhteensovittaminen on palapeli, joka vaatii huolellista ennakkosuunnittelua. Näin sekä rakentajat että juna mahtuvat raiteille ja rakentamisesta syntyvät liikennehaitat pystytään minimoimaan. Yhteistyö rautatieoperattoreiden, liikenteenohjauksen ja muiden sidosryhmien kanssa on tärkeää niin etukäteissuunnittelun kuin myös ratatöiden aikana. Hyvä ennakkotyö takaa töiden sujuvuuden myös työmaalla. Suuri osa ratatöistä ajoittuu kesälle ja silloinkin ne pyritään tekemään sellaisina aikoina, jolloin niistä koituu mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle. Tästä syystä ratatöitä tehdään perinteisesti erityisen paljon viikonloppuisin sekä juhannuksena, jolloin liikennettä on vähänlaisesti.

Suurin meriväylähankkeemme on Vuosaaren sataman edustalla käynnissä oleva väylän ruoppaustyö, joka vaikutta niin laivaliikenteeseen kuin pienveneilijöidenkin liikkumiseen alueella.

Valitettavasti infratyömaat monesti hidastavat liikennettä ja häiritsevät liikkujia. Teemme parhaamme, jotta häiriöt olisivat mahdollisimman lyhytkestoisia ja liikkuminen työmaiden ympäristössä niin sujuvaa kuin mahdollista. Esimerkiksi Uudellamaalla teemme tänä kesänä useita ratatöitä, jotka vaikuttavat matkustajaliikenteeseen ja aiheuttavat aikataulujen muutoksia. Käynnissä on myös useita suuria tietyömaita eri puolilla maata.

Rakennusaikana on tietyömailla ehdottoman tärkeää noudattaa nopeusrajoituksia ja muistaa, että työmaa on työntekijöiden työpaikka. Kaikilla työntekijöillä on oltava mahdollisuus tehdä työnsä turvallisesti. Loppujen lopuksi häiriöt ovat kuitenkin väliaikaisia ja tavoitteena on tehdä liikkumisesta sujuvampaa ja turvallisempaa. Lopputulos palkitsee niin työntekijän kuin tienkäyttäjänkin.

Turvallista kesää kaikille väylille!

Kari Wihlman
Väyläviraston pääjohtaja

Lue myös

Tiemerkintätyöt alkoivat – muista kolme vinkkiä

Vesiväylien turvalaitteet kuntoon kesän aikana

Toimiva työvaiheistus mahdollistaa sujuvat ratatyöt

Pölyttä paras