Hyppää sisältöön

Pölyttä paras

Julkaistu 7.5.2021

Monelle meistä kutiavat silmät ja lisääntynyt katupöly ovat yksi kevään merkki. Pölyävät materiaalit tulevat tutuksi myös infratyömailla, kun rakentamisen ja kunnossapidon työvaiheet tai materiaalit aiheuttavat pölyämistä. Pölynhallinnassa tärkeintä on pölyn syntymisen estäminen työtapa- ja materiaalivalintojen avulla.

Pölyntorjuntatoimenpiteitä mietittäessä pölyämistä aiheuttavan työtavan tai materiaalin tilalle tulee ensisijaisesti etsiä turvallisempi työtapa tai materiaali. 

Infratyömailla pölyämistä voivat aiheuttaa tietyt aineet ja työvaiheet, kuten puun, betonin, kiven ja murskeen käsittely sekä purkutyöt. Pölyäminen voi aiheuttaa erilaisia terveyshaittoja, jotka tulevat usein esiin vasta vuosien altistumisen jälkeen, joten pölyntorjuntaan on työmailla kiinnitettävä ennakoivasti huomiota. Pöly voi olla myös vaarallista, sillä se voi tietyissä olosuhteissa aiheuttaa räjähdysvaarallisen ilmaseoksen.

"Turvallisen ja terveellisen työn perusta on kattava vaara- ja haittatekijöiden tunnistaminen sekä riskienarviointi. Osana turvallisuussuunnittelua arvioidaan myös pölyntorjunnan toimenpiteet", kertoo Väyläviraston työturvallisuusasiantuntija Risto Lappalainen.

Työntekijät voivat altistua myös työmaan ulkopuolelta kantautuville pölyäville aineille. Katupöly, työmaan vieressä kulkevan liikenteen aiheuttamat päästöt tai esimerkiksi ratatyömaan lähellä olevan turvesuon nostattamat hiukkaset voivat kantautua tuulen mukana työmaalle. 

Estä, vähennä, rajoita ja suojaa

Pölyistä erityisen vaarallisia ovat syöpää aiheuttavat aineet, kuten kvartsi- ja asbestipöly sekä kreosootti. Kvartsipölyä esiintyy kaikissa töissä, joissa työstetään kiviainesta. Asbestin mahdollisuus tulee puolestaan huomioida muun muassa betonirakenteiden käsittelyn yhteydessä. Kreosoottia taas on käytetty puisissa ratapölkyissä puunsuojana.

Pölyntorjuntatoimenpiteitä suunniteltaessa pölyämistä aiheuttavan työtavan tai materiaalin tilalle tulee ensisijaisesti etsiä turvallisempi työtapa tai materiaali. Jos tämä ei ole mahdollista tai vaihtoehdot eivät riitä työn turvalliseen toteuttamiseen, otetaan käyttöön tekniset suojautumiskeinot ja muut toimenpiteet. Näitä ovat muun muassa pölynsidonta, työkohteen rajaaminen, ohjeistukset ja henkilösuojaimet.

Huomiota on kiinnitettävä myös työvarusteiden säilytykseen, sillä pöly voi kantautua vaatteiden mukana taukotiloihin ja koteihin. Rakennusalalla pölyjentorjunnassa painotetaan erityisesti kvartsipölyjen torjuntaa, joka huomioidaan niin lainsäädännössä, valvonnassa kuin rakennustöiden suunnittelussa.
 

Juttu on julkaistu ensimmäiseksi Luumäki-Imatra-ratahankkeen uutiskirjeessä. Voit liittyä uutiskirjeen jakelulistalle tämän linkin kautta: tilaa uutiskirje.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.