Hyppää sisältöön

Pääjohtaja Wihlman: Venäjän hyökkäys Ukrainaan tuo epävarmuutta myös infra-alalle

Julkaistu 24.3.2022

Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24.2.2022 on hintakehitys muuttunut lähes hallitsemattomaksi. Tilanne on vaikea koko infra-alalla ja vaikutukset ulottuvat niin käynnissä oleviin urakoihin kuin uusien infrahankkeiden suunnitteluun ja kilpailutuksiin.

Jo vuoden 2021 aikana infra-alan materiaalikustannusten nousu oli poikkeuksellisen suurta. Viime vuonna esim. bitumin hinta nousi 72 %, puutavaran hinta yli 40 %, polttoaineiden, energian sekä metallituotteiden hinnat lähes 40 %.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24.2.2022 on hintakehitys muuttunut lähes hallitsemattomaksi. Tilanne on vaikea koko infra-alalla ja vaikutukset ulottuvat niin käynnissä oleviin urakoihin kuin uusien infrahankkeiden suunnitteluun ja kilpailutuksiin. Ongelmat materiaalitoimituksissa, kohonneet polttoainekustannukset ja yleinen epävarmuus näkyvät mm. kustannusarvioissa ja aikatauluissa.

Väylävirasto on lisännyt käynnistyviin ja käynnissä oleviin päällystehankintojen tarjouspyyntöihin tilaajan suosituksen, joka koskee venäläistä alkuperää olevan bitumin välttämistä. Venäläisestä raakaöljystä valmistettu bitumi voi tulevaisuudessa joutua Euroopan unionin pakotelistalle, jolloin sen käyttö on keskeytettävä Euroopan unionin pakotepäätösten mukaisesti. Valmistelemme myös laajempaa Venäjälle asetettuihin pakotteisiin ja niiden seurauksiin liittyvää toimintaohjeistusta.

Huonokuntoisten teiden määrä lisääntyy

Kustannusten nousu näkyy myös Väyläviraston hankkeilla ja työmailla, etenkin tulevan kesän päällystystyömailla. Bitumin osuus asfaltin hinnasta on noin kolmannes, joten sen hintakehitys vaikuttaa suoraan päällystysmääriin. Tavoitteenamme on päällystää tänä kesänä 2 500 tiekilometriä, mutta vasta kesän päällystyskaudella toteutuva bitumin hinta määrittää, päästäänkö tähän.

Joka tapauksessa on selvää, että päällystysmäärät eivät tänä vuonna riitä estämään maanteiden korjausvelan kasvua. Tähän tarvittaisiin noin 4 000 vuosittaista päällystyskilometriä. Nykyisellä rahoitustasolla huonokuntoisen tieverkon määrä lisääntyy tänä vuonna arviolta 300 – 500 kilometriä. Yhteensä Suomen tie- ja rataverkolla on noin 2,9 miljardin euron korjausvelka.

Osassa maata tulossa vaikea kelirikko

Viime syksy ja talvi ovat olleet haasteellisia väylänpitäjälle. Runsaat vesi- ja lumisateet aiheuttivat sen, että sulamisvettä on runsaasti. Lisäksi pakkasten ja lauhempien jaksojen vaihtelut reikiinnyttivät päällysteitä.

Väyläviraston ja ELY-keskusten arvion mukaan useilla alueilla, kuten Lapissa, Koillismaalla ja eteläisessä Suomessa on varauduttava normaalia vaikeampaan kelirikkoon. Keskisessä Suomessa päästäneen keskimäärin normaalilla kelirikolla. Kelirikon vakavuus riippuu kuitenkin paljon tulevien viikkojen kevään säistä, kuiva ja aurinkoinen sää sekä yöpakkaset voisivat helpottaa kelirikkotilannetta.

Tänä vuonna on odotettavissa edellisvuosien tapaan kelirikosta johtuvia painorajoituksia noin 2 000 tiekilometrille. Sen sijaan rautateille ennakoidaan keskimääräistä vähemmän routavaurioita ja niistä johtuvia nopeusrajoituksia, tämän hetkisen arvion mukaan vain noin 18–35 raidekilometrille.

Kari Wihlman

Kari Wihlman
Väyläviraston pääjohtaja

Lue myös: 

Tierekisteri siirtyy historiaan - tervetuloa Tievelho

Infra mahdollistaa alueellisen junaliikenteen kehittämisen kohtuullisilla investoinneilla

Sisääntulourakoilla helpotetaan uusien urakoitsijoiden pääsyä ratamarkkinoille

Väylänpidon perussuunnitelma julkaistu

Rautatieasemien lähialuekartat on uudistettu

 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta