Hyppää sisältöön

Sisääntulourakoilla helpotetaan uusien urakoitsijoiden pääsyä ratamarkkinoille

Julkaistu 24.3.2022 13.00

 

Suomen rataverkkoa kehitetään nyt ennätysvauhdilla. Ratahankkeiden yhtäaikainen suuri määrä on jonkin verran aiheuttanut resurssipulaa ja markkinoiden ylikuumenemista ratapuolella. Väylävirasto vastaa ongelmaan uudella ratahankkeiden sisääntulourakoiden mallilla, jossa ennalta määritellyissä kohteissa referenssivaatimukset ovat tavanomaista kevyemmät.

Väylävirasto seuraa aktiivisesti infra-alan markkinatilannetta yhdessä alan yritysten ja edunvalvontajärjestöjen kanssa. Viime vuosien mittavat panostukset rataverkon kunnossapitoon ja kehittämiseen ovat aikaansaaneet sen, että sopivista tekijöistä alkaa jo olla pulaa. Markkinoilta on esitetty toive, että referenssivaatimuksia sopivissa kohteissa madallettaisiin ja näin mahdollistettaisiin myös uusien toimijoiden osallistuminen kilpailutuksiin.

"Volyymit ovat tällä hetkellä huipussaan: koskaan aiemmin meillä ei ole ennen ollut näin paljon ratapuolen urakoita yhtä aikaa käynnissä. Tavoitteenamme on monipuolistaa markkinatarjontaa ja antaa myös uusille tekijöille mahdollisuus kartuttaa referenssejä ratahankkeista. Näin lisätään myös kilpailua. Toivomme, että tätä kautta saamme uusia varteenotettavia pääurakoitsijoita, jotka kykenevät itsenäisesti rakentamaan perusurakoita tulevaisuudessa", kertoo Väyläviraston projektien toteutusosaston apulaisjohtaja Miia Kari.

Pilottikohteet käyntiin tämän vuoden aikana

Uutta sisääntulourakoiden mallia kokeillaan vuoden 2022 aikana. Tämän jälkeen saadut kokemukset analysoidaan ja arvioidaan, halutaanko malli muuttaa pysyväksi toimintatavaksi. Samalla määritellään rahoitustaso, jolla sisääntulourakoita tulevaisuudessa mahdollisesti hankitaan. Pilottikohteiksi on valittu kaksi ratapuolen urakkaa, jotka soveltuvat uuden toimijan ensimmäisiksi ratahankkeiksi.

"Sisääntulourakoiden kilpailutuksessa kokemusvaatimuksia lasketaan vaadittujen yritysreferenssien osalta. Radalla työskentely vaatii henkilöstöltä teknistä osaamista ja monenlaisia henkilöpätevyyksiä, joilla varmistetaan muun muassa työturvallisuus. Henkilöreferensseistä ei olekaan mahdollisuutta tässä kohdin tinkiä", selventää projektipäällikkö Mikko Heiskanen Väylävirastosta.

Pilottikohteita ovat Kontiomäen ja Paltamon ratapihojen päällysrakenneurakat. Molemmissa kohteissa on rakennustöihin tarkoitus päästä syksyn aikana. Kontiomäen ratapihan päällysrakenneurakassa uusitaan kaksi olemassa olevaa vaihdetta nykyisille paikoilleen. Paltamon ratapihalla puolestaan poistetaan yksi sivuraide ja kaksi vaihdetta, uusitaan yhden sivuraiteen päällysrakenne sekä tehdään asetin- ja kauko-ohjausmuutoksia. 

"Väyläviraston investointien toteutuksen hankintaohjelmaan on tulossa erillinen maininta niiden kohteiden yhteyteen, jotka pilotoivat sisääntulourakoiden mallia. Hankintojen etenemistä voi seurata myös Väyläviraston verkkosivujen kautta", kertoo Miia Kari.

Lisätietoja:

Väylävirasto, apulaisjohtaja Miia Kari, p. 029 534 3111, [email protected]
Väylävirasto, projektipäällikkö Mikko Heiskanen, p. 029 534 3808, [email protected] 

Hankintaohjelmat: https://vayla.fi/palveluntuottajat/hankinnat/hankintaohjelmat
Sisääntulourakoiden hankinnat: https://vayla.fi/palveluntuottajat/hankinnat/ratapuolen-sisaantulourakat


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.