Hyppää sisältöön

Pääjohtaja Wihlman: Miten kesä meni liikenneväylillä?

Julkaistu 16.9.2021

Kesä on Väyläviraston tie- ja ratatyömailla sekä vesiväylillä vuoden kiireisintä aikaa: rakennamme ja kunnostamme väyliä yötä päivää. Kulunut pitkä ja kuiva kesä oli haasteellinen esimerkiksi sorateille ja siltatyömaiden betonivaluille, mutta helpotti toisaalta päällystystyömaita ja radanrakentajia, kirjoittaa Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Kokonaisuutena viime kesän rakennuskausi oli erittäin tuloksellinen. Työt etenivät suunnitellusti ja kuluvan vuoden aikana on valmistunut ja valmistumassa useita hankkeita: Vt 5 osuus Mikkelistä Nuutilanmäelle, Kehä I Laajalahti -hanke ja Akaan raakapuuterminaali valmistuivat, Tesoman seisake otettiin käyttöön, samoin pääkaupunkiseudun junaliikennettä turvaava uusi asetinlaite Keravalla, Vt 4 Oulu-Kemi -hanke on loppusuoralla. Lisäksi eri puolella Suomea kymmenet käynnissä olevat rata- ja tiehankkeet etenivät. Esimerkiksi E18 Turun kehätie -hankkeesta on valmiina useita osuuksia, samoin Kouvola–Kotka/Hamina -ratahanke on edennyt hyvin ja kesän aikana valmistui mm. ratasiltoja.

Viime vuoden ennätyspitkän päällystysohjelman päällystyskilometrit jäävät tänä vuonna noin 2 700 kilometrin tasolle. Työt alueellisesta tienpidosta vastaavien Ely-keskusten päällystystyömailla jatkuvat vielä ainakin etelässä pitkälle syksyyn, joten tarkan kilometrimäärän tiedämme loppuvuodesta. On kuitenkin selvä, että päällysteitä pitäisi uusia vuosittain noin 4 000 kilometrin verran, jotta huonokuntoisten päällystettyjen maantiekilometrien määrän kasvu saataisiin taitettua.

Valtion tie- ja rataverkoille sekä meriväylille on vuosien kuluessa muodostunut noin 2,8 miljardin euron korjausvelka, jonka purkaminen on mahdollista vain riittävällä perusväylänpidon rahoitustasolla. Eduskunnan hyväksymässä Liikenne12-suunnitelmassa esitetään perusväylänpidon rahoitustason nostoa 1,4 miljardiin euroon vuodessa vuodesta 2025 alkaen. Tämä mahdollistaa korjausvelan kasvun pysäyttämiseen, mutta merkittävä korjausvelan vähentäminen edellyttäisi perusväylänpidon rahoitukseen vielä suurempaa lisäystä.

Investointiohjelma herättänyt paljon mielenkiintoa

Osana Liikenne12-suunnitelman toimeenpanoa Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman. Investointiohjelma on Väyläviraston näkemys rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista. Valtion väyläverkon investointihankkeista päättää kuitenkin myös tulevina vuosina eduskunta.

Investointiohjelmaluonnoksen talouskehys on määritelty Liikenne12-suunnitelmassa. Kaikkien väylämuotojen uusiin kehittämishankkeisiin on kohdennettu noin 2,5 miljardia euroa ja pienempiin parantamishankkeisiin noin 800 miljoonaa euroa kahdeksan vuoden aikana.

Ensimmäisen, vuosille 2022–29 laaditun investointiohjelmaluonnoksen lausuntokierros päättyi juuri ja saimme siihen lähes 250 lausuntoa, joita hyödynnämme investointiohjelman viimeistelyssä. Haluankin kiittää kaikkia lausunnonantajia, jotka osaltaan toteuttavat tavoitteemme mahdollisimman laajasta vuorovaikutuksesta investointiohjelman valmistelun aikana.

Kari Wihlman
Väyläviraston pääjohtaja

Lue myös

Maanteiden kunnossapidon pitkä kuuma kesä

Kesä on rakentajan sesonkia

Ennätysvilkas, työntäyteinen ja kuuma - tienpidon kesä kolmen ELY-keskuksen alueella

Työtapaturmia voi ehkäistä myös positiivisuuden kautta