Hyppää sisältöön

Kesä on rakentajan sesonkia

Julkaistu 16.9.2021

Kesä on infrarakentamisen kiireisintä aikaa, eikä viime kesä tehnyt tähän poikkeusta.

Kuvituskuva tietyömaasta.

Väyläviraston rakentamishankkeissa otettiin tänäkin kesänä täysi hyöty irti parhaista rakentamisolosuhteista. Myös paljon saatiin valmiiksi: muun muassa uusia väyliä, ramppeja, siltoja, raakapuuterminaali, junaliikenteen seisake ja Keravan alueen junaliikennettä turvaava uusi asetinlaite otettiin kesän kuluessa käyttöön.

Tässä jutussa tarkemmassa esittelyssä on kolme viime kesänä valmiiksi urakoitua rakentamiskohdetta: Kehä I Laajalahti -hanke, Keravan uusi asetinlaite sekä Tesoman junaliikenteen seisake.

Sujuvampi ja turvallisempi Kehä I

Kehä I on yksi pääkaupunkiseudun pääväylistä, jonka liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parannettiin Espoon Laajalahden kohdalla. Samalla luotiin mahdollisuudet pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteelle tärkeän Raide-Jokeri-pikaraitiotien toteuttamiselle Kehän välittömään tuntumaan.

Kehä I Laajalahti -hankkeessa rakennettiin reilut kaksi kilometriä uutta 3+3-kaistaista väylää, joka saatiin liikenteen käyttöön useita kuukausia etuajassa kesäkuun loppupuolella. Uudet, lähes viiden kilometrin matkalta parannetut, jalankulun ja pyöräilyn väylät otettiin käyttöön elokuun lopussa. Kehä I:n tielinjan tasausta laskettiin enimmillään seitsemän metriä sen alkuperäisestä tasosta. Tällä mahdollistettiin uudet liikennejärjestelyt ja pikaraitiotien rakentaminen Kehän yli.

Uusien väylien lisäksi hankkeessa rakennettiin muun muassa kahdeksan uutta siltaa ja noin 300 metriä kivikoriseinää jalankulun ja pyöräilyn väylää suojaamaan. Asumisviihtyisyyttä kohennettiin parantamalla melusuojausta noin kolmen kilometrin matkalla.

Hankkeen toteutuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota luontoarvoihin. Lintujen pesimäajat rauhoitettiin meluavalta työltä ja liito-oravat saivat hankkeen myötä uusia hyppypuita. Hulevesien hallintaa varten rakennettiin hulevesipainanteita, jotka imevät ympäröiviltä alueilta valuvaa vettä ja minimoivat näin tulvariskiä sekä kiinteistöille että väylille.

”Hyvä yhteistyö hankkeen osapuolten kesken mahdollisti sujuvan etenemisen ja koko hankkeen valmistumisen etuajassa. Alueen liikenneturvallisuus parani merkittävästi ja koko pääkaupunkiseudun poikittaisen joukkoliikenteen edellytykset menivät aimo askeleen eteenpäin”, summaa hankkeen projektipäällikkö Jarmo Nirhamo.

Keravan uusi asetinlaite turvaa pääradan liikennettä

Asetinlaitteet varmistavat raideliikenteen turvallisuuden. Ne valvovat muun muassa sitä, että junan käyttämät raideosuudet ovat vapaana ja vaihteet ovat oikeassa asennossa. Keravan uusi asetinlaite otettiin käyttöön kesän aikana, ja kyseessä oli yksi Suomen suurimmista raideliikenteen turvalaitejärjestelmän käyttöönotoista.

"Uuden turvalaitejärjestelmän rakentaminen voitiin tehdä liikenteen mahdollistamissa työraoissa vuosien 2018–2021 aikana, mutta sen käyttöönotto edellytti raiteiden sulkemisia. Erittäin vilkkaasti liikennöidyllä ja entuudestaan häiriöherkällä rataosalla tehty työ edellytti mittavia poikkeusjärjestelyjä kesän lähi- ja kaukojunaliikenteeseen", hankkeen projektipäällikkö Riitta Parviainen kertoo.

Yhdeksän viikkoa ja kahdeksan eri työvaihetta kestänyt Keravan asetinlaitteen käyttöönotto eteni suunnitellusti ja valmistui aikataulussa 16. elokuuta. Keravan asetinlaitteen uusiminen on osa vaiheittain toteutettavaa Helsinki–Riihimäki kapasiteetin lisääminen -hanketta, jossa tavoitteena on parantaa Suomen vilkkaimmin liikennöidyn rataosuuden toimintavarmuutta kasvattamalla sen välityskykyä ja häiriönsietokykyä. Keravan asetinlaitteen uusiminen on edellytys hankkeen seuraaviin vaiheisiin sisältyvien lisäraiteiden toteutukselle.

Tesoman seisake tuo lähijunaliikenteen Tampereelle

Tampere sai elokuussa uuden junaliikenteen seisakkeen, kun Tesoman seisake otettiin käyttöön. Yhteensä seisakkeella pysähtyy arkisin jopa 18 kaukojunaa ja 14 lähijunaa, kun sekä Porin suunnan kaukojunat että Nokian, Tampereen ja Toijalan välillä liikennöivät M-junat pysähtyvät nyt myös Tesomalla. Matka-aika Tesoman ja Tampereen päärautatieaseman välillä on nopeimmillaan vain kahdeksan minuuttia ja Tesoman ja Nokian välillä kuusi minuuttia.

Seisake rakennettiin Väyläviraston ja Tampereen kaupungin yhteishankkeessa. Rakennustyöt aloitettiin loppuvuonna 2020.

"Seisakkeen rakentamiseen kuuluivat reunalaituri, kulkuyhteydet laiturille hissi- ja porrasyhteyksineen, liityntäpysäköintialue, meluntorjunta sekä seisakkeen edellyttämät varusteet, laitteet, kunnallistekniikan muutokset, valaistus sekä muut järjestelmät. Hankkeeseen liittyi myös uusi seisakkeen alittava 'Vanamon alikäytävä', joka toteutettiin jo kesällä 2020", kertoo hankkeen projektipäällikkö Terhi Haapaniemi.

Tesoman seisakkeen toteuttaminen on yksi valtion ja Tampereen kaupunkiseudun välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen toimenpiteistä. Budjetissaan pysyneen hankkeen toteuttamiskustannukset jaettiin tasan Väyläviraston ja kaupungin kesken.

Tutustu myös muihin viime kesän aikana valmistuneisiin kohteisiimme:

Lue myös

Maanteiden kunnossapidon pitkä kuuma kesä

Ennätysvilkas, työntäyteinen ja kuuma - tienpidon kesä kolmen ELY-keskuksen alueella

Työtapaturmia voi ehkäistä myös positiivisuuden kautta

Pääjohtaja Wihlman: Miten kesä meni liikenneväylillä?