Hyppää sisältöön

Vt 12 Tillola–Keltti sai rahoituksen ehdollisena

Julkaistu 02.07.2017

Eduskunta on hyväksynyt 30.6. täysistunnossa vuoden 2017 lisätalousarvioesityksessä olleen Vt 12 Tillola–Keltti -hankkeen 14 miljoonan euron valtion rahoitusosuuden ehdollisena.

Vt 12 Tillola–Keltti -hankkeen tavoitteena on parantaa valtatieosuuden liikenneturvallisuutta ja tieliikenteen sujuvuutta osana Lahti–Kouvola-yhteysvälin kehittämistä. Vilkasliikenteinen, huonokuntoinen ja onnettomuusherkkä valtatie rakennetaan keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi.
 
Lahden ja Kouvolan välille, valtatie 12 itäpäähän totetuttavan KymiRing-moottoriratakeskuksen kohdalle rakennetaan eritasoliittymä. KymiRingin moottorirata-alueen toiminnalle järjestetään liikenteelliset edellytykset valtatieltä eritasoliittymän kautta. Valtatien rinnakkaistie mahdollistaa turvallisen kevyen liikenteen yhteyden Kausalan ja Kouvolan välillä.
 
Hankkeessa rakennetaan valtatielle 12 keskikaiteellinen ohituskaistatieosuus ja sen kohdalle tehdään uusi rinnakkaistie. Lisäksi hankkeessa tehdään eritasoliittymäjärjestelyjä ja meluntorjuntaa sekä poistetaan valtatieltä yksityistieliittymiä.
 
Teollisuudelle ja elinkeinoelämälle tärkeä valtatieosuus
 
Valtatien 12 osuus Iitin Tillolan ja Kouvolan Keltin välillä on osa yhteysväliä Lahti–Kouvola. Valtatie 12 on tärkeä osa itä–länsisuuntaista valtatieverkkoa ja merkittävä yhteys elinkeinoelämän kuljetuksille. Tien varressa on runsaasti teollisuutta ja tie toimii Lahden ja Kouvolan kaupunkiseutujen työmatkaliikenteen yhteytenä.
 
Tiesuunnitelman tarkistuksen lähtökohtina ovat olleet Tillola–Keltti-välille aiemmin tehdyt tiesuunnitelma 2009 ja rakennussuunnitelma 2011. Lisäksi tarkistuksessa on otettu huomioon valtatien 12 koko yhteysväliä Lahti–Kouvola koskeva yhteysvälin kehittämistarpeen uudelleen arviointi 2012 ja selvitys yhteysvälin palvelutason määrittämiseksi 2014. Osuuden kehittämiseen ja erityisesti liittymäjärjestelyihin on vaikuttanut myös Iitin kunnan puolelle suunniteltu ja kaavoitettu KymiRingin moottoriratakeskus.
 
Työt pyritään saamaan liikkelle syksyllä 2017
 
Hankkeen saatua myönteisen käynnistysluvan, aloitetaan rakennustyöt mahdollisimman nopeasti. Urakkatarjoukset saadaan elokuun puolivälissä, ja työt päästään aloittamaan syyskuussa, jos KymiRingin moottoriradan yksityinen rahoitus on sitä ennen varmistunut.
 
Hankkeen kustannusarvio 17,2 milj. euroa, josta valtion osuus on 14,0 milj. euroa sekä kuntien ja johto- ja laiteomistajien osuus 3,2 milj. euroa. Hankkeen hyöty-kustannussuhde 1,2. Tie on osa kansallisesti merkittävää TEN-T-tieverkkoa.
 
Lisätietoja
 
Projektijohtaja Lars Westermark, Liikennevirasto, p. 029 534 3838

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta