Hyppää sisältöön

Vt 12 Tillola–Keltti -hankkeen rahoitus varmistui

Julkaistu 09.04.2018

Osa KymiRing-moottoriratahaketta oleva yhdeksän kilometrin mittainen Vt 12 Tillola-Keltti -valtatien parantaminen on saanut rahoituksen ja työt päästään aloittamaan toukokuussa.

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 2017 Iitin ja Kouvolan välillä toteutettavan Vt 12 Tillola–Keltti -hankkeen 14 miljoonan euron valtion rahoitusosuuden ehdollisena. Ehtona oli yksityisen rahoitusosuuden löytyminen KymiRing -ratahankkeelle yksityiseltä sektorilta. Kymi Ring Oy sai 10 miljoonan euron yksityisen rahoituksen kasaan huhtikuussa 2018. Iitin kunta tutkii vielä mahdollisuuksia osallistua hankkeen rahoittamiseen.

Työt alkavat toukokuussa

Hankkeen rakennusurakoitsija kilpailutettiin kesällä 2017. Urakoitsijaksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Destia Oy. Työt hankkeessa päästään aloittamaan tämän vuoden toukokuun aikana. Rakennuttajakonsulttina toimii Ramboll CM Oy. Osuuden kehittämiseen ja erityisesti liittymäjärjestelyihin on vaikuttanut Iitin kunnan puolelle suunniteltu ja kaavoitettu KymiRingin moottoriratakeskus.

Vt 12 Tillola–Keltti parantaa liikenneyhteyksiä ja toimii porttina KymiRingille

Hankkeen kustannusarvio 17,2 milj. euroa, josta valtion osuus on 14,0 miljoonaa. Kuntien ja johto- ja laiteomistajien osuus on 3,2 milj. euroa.  Vt 12 Tillola–Keltti -hankkeen tavoitteena on parantaa valtatieosuuden liikenneturvallisuutta ja tieliikenteen sujuvuutta osana Lahti–Kouvola-yhteysvälin kehittämistä. Vilkasliikenteinen, huonokuntoinen ja onnettomuusherkkä valtatie rakennetaan keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi.

Lahden ja Kouvolan välille, valtatie 12 itäpäähän toteutettavan KymiRing-moottoriratakeskuksen kohdalle rakennetaan eritasoliittymä. KymiRingin moottorirata-alueen toiminnalle järjestetään liikenteelliset edellytykset valtatieltä eritasoliittymän kautta. Valta-tien rinnakkaistie mahdollistaa turvallisen kevyen liikenteen yhteyden Kausalan ja Kouvolan välillä.

Lisätietoja

Projektijohtaja Lars Westermark, Liikennevirasto, p. 029 534 3838

Hanke verkossa

liikennevirasto/Vt12Tillola-Keltti

Vt 12 Tillola–Keltti / KymiRing

Valtatien 12 osuus Iitin Tillolan ja Kouvolan Keltin välillä on osa yhteysväliä Lahti–Kouvola. Valtatie 12 on tärkeä osa itä–länsisuuntaista valtatieverkkoa ja merkittävä yhteys elinkeinoelämän kuljetuksille. Tien varressa on runsaasti teollisuutta ja tie toimii Lahden ja Kouvolan kaupunkiseutujen työmatkaliikenteen yhteytenä. Vt 12 Tillola–Keltti -hankkeessa parannetaan valtatieosuuden liikenneturvallisuutta ja tieliikenteen sujuvuutta. Hankkeessa valtatielle 12 rakennetaan keskikaiteellinen ohituskaistatieosuus ja sen rinnalle tehdään uusi rinnakkaistie. KymiRing-moottoriratakeskuksen kohdalle tehdään eritasoliittymä.

Liitteet

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta