Hyppää sisältöön

Porissa tehdään radanrakennustöitä useassa paikassa viikonlopun aikana

Julkaistu 24.9.2021 10.16

Väyläviraston hankkeessa perusparannetaan rataa noin 16 kilometrin matkalta Porin ja Mäntyluodon välillä. Hankkeessa tehdään myös muita parannustöitä. Tulevana viikonloppuna normaali raideliikenne katkaistaan 57 tunnin ajaksi, jolloin rata on varattu vain työmaakäyttöön. Liikenteenkäyttäjiltä toivotaan erityistä huolellisuutta opasteiden huomioimisessa etenkin tasoristeysten läheisyydessä, sillä raiteilla liikkuu rakentamiseen liittyvää kalustoa.

Radanrakennustöitä tehdään vuorokauden ympäri, ja tästä johtuen viikonloppuna on mahdollista havaita tavallisuudesta poikkeavaa tie- ja raideliikennettä sekä meluhaittaa. Opastuksiin ja turvalliseen liikennekäyttäytymiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Raiteilla liikkuu normaalin junaliikenteen sijaan rakentamisessa tarvittavaa kalustoa.
 
”Tasoristeystä lähestyttäessä tilannenopeus tulisi hidastaa sellaiseksi, että ehtii huolellisesti havainnoida opasteita ja mahdollista muuta liikennettä radalla. Tämä on erityisen tärkeää tulevana viikonloppuna, kun radalla on totutusta poikkeavaa liikennettä”, muistuttaa projektipäällikkö Mikko Heiskanen Väylävirastosta.

Urakoitsijat suorittavat suunnitellut työt 57 tunnin ratakatkon aikana

Porin ja Mäntyluodon rautatieliikennepaikoilla vaihdetaan useita vaihteita ja uusitaan raidetta. Tasoristeysalueilla on tällöin normaalista poikkeavaa liikennettä. Rataosuudella ei ole normaalia raideliikennettä 57 tuntia kestävän ratakatkon aikana, sillä rata on varattu työmaakäyttöön. Rautatieliikennepaikkojen urakoitsijana toimii Sundström Ab Oy.

Lattomerenojan eli Suntinojan silta vaihdetaan uuteen. Nykyisen ratasillan viereen on rakennettu uusi ratasilta, joka siirretään paikoilleen viikonlopun aikana. Vanha silta puretaan ja kuljetetaan pois, jonka jälkeen uusi silta työnnetään paikoilleen siirtorataa pitkin. Myös Luvianpuistokadun alikulkusillalla tehdään parannustöitä. Alikulkusillan päällä kulkee Mäntyluotoon menevä junaraide ja raiteen vaihde. Tulevana viikonloppuna sillalta puretaan vaihde ja kannen vedeneristys uusitaan. Lattomerenojan ratasillan ja Luvianpuistokadun alikulkusillan urakoitsijana toimii Kreate Oy.

Ensisijaisesti lisätietoja antaa:

Emil Sundström, työpäällikkö, Sundström Ab Oy, puh. 040 764 9815, [email protected]
Timo Hirvasmaa, työpäällikkö, Kreate Oy, puh 040 062 7461, [email protected]

Muut lisätiedot:

Maija Lavapuro, projektipäällikkö, rakennuttajakonsultti Welado Oy, puh. 040 866 1868
Mikko A. Heiskanen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3808

Lisää hankkeesta:

Pori-Mäntyluoto-radan perusparannus

Pori–Mäntyluoto-rata on noin 15 kilometriä pitkä yksiraiteinen tavaraliikennerata. Perusparannushankkeessa uusitaan radan päällysrakenteet ja tehdään samalla myös muita radan parannustöitä. Hanke varmistaa muun muassa Porin satamien tavaraliikenteen sujuvuuden pitkällä aikavälillä.