Hyppää sisältöön

Porin Kappelinsalmen ratasilta uusitaan ─ sillan alittava veneväylä on tarkoitus sulkea rakentamistöiden ajaksi

Julkaistu 17.4.2024 9.00

 

Meri-Porissa sijaitsevan Kappelinsalmen ratasillan ali kulkeva veneväylä on kokonaan pois käytöstä alustavasti elokuun alusta marraskuuhun. Sulku johtuu Kappelinsalmen ratasillan uusimisen rakentamistöistä, jotka tehdään osana Väyläviraston Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto-radan perusparannushanketta.

Porissa Mäntyluodon ja Tahkoluodon välillä oleva Kappelinsalmen ratasilta on huonokuntoinen ja tullut käyttöikänsä päähän. Vanha silta joudutaan purkamaan. Tilalle rakennetaan uusi ratasilta, jotta turvallinen kulku alueella voidaan taata vuosiksi eteenpäin.

Ratasillan rakentamistöiden vuoksi Kappelinsalmen sillan ali kulkeva veneväylä suljetaan loppukesästä syksyyn. Alustavan aikataulun mukaan sulku on 5.8.2024─8.11.2024. Urakan ensimmäiset työt kesä-heinäkuussa eivät vielä vaikuta vesiväylän liikenteeseen. Väylävirasto odottaa asiassa vielä vesilain mukaista lupaa sillan uusimiselle. Sillan uusimisen rakentamistyöt on tarkoitus aloittaa kesän alussa, mikäli vesilupa saadaan. Keskeneräinen lupamenettely voi vaikuttaa vielä hankkeen rakentamisaikatauluun. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan mahdollisimman pian.

Ratasillan uusimistöihin liittyvät radan rakennustyöt eivät ole mahdollisia talviolosuhteissa. Urakka täytyy siis toteuttaa kesän ja syksyn aikana.

”Veneväylä joudutaan sulkemaan kokonaan radan rakentamistöiden aikana elokuusta marraskuuhun, sillä väylän auki pitämistä ei voida silloin toteuttaa turvallisesti töiden ollessa käynnissä”, Väyläviraston projektipäällikkö Mikko A. Heiskanen selventää sulun syytä.

Kappelinsalmen ratasillan työn aikana Kappelinsalmelta Reposaareen vesiteitse pääsee Tahkoluodon kiertämällä tai Lampaluodon kautta. Väylän sulkemisesta tiedotetaan myös paikan päälle tulevin opastein. 

Lisätietoja:

Mikko A. Heiskanen, projektipäällikkö, Väylävirasto, p. 029 534 3808, [email protected]

Seuraa hanketta:

https://vayla.fi/pori-mantyluoto-radan-perusparannus