Hyppää sisältöön

Luumäki-Imatra-ratahanke: Positiiviset turvallisuushavainnot turvallisuuden ja yhteistyön edistäjinä

Julkaistu 5.6.2023

Väylävirasto kerää hankkeiltaan turvallisuushavaintoja sekä -poikkeamia. Ne ovat työkalu turvallisuuden kehittämiseen, ja turvallisuushavaintoja analysoimalla saadaan tunnistettua turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, ennaltaehkäistyä vaaroja sekä opitaan menneistä tapahtumista. Turvallisuushavaintojen ja poikkeamien käsittelyn perimmäinen tarkoitus onkin edistää työntekijän sekä toiminnan turvallisuutta.

Vihreällä pohjalla hymyilevä piirroshahmo iskee silmää.

Turvallisuushavaintojen ja -poikkeaminen käsittelyssä keskitytään usein tilanteisiin, joissa kaikki ei mennyt toivotulla tavalla – onnettomuuksiin, tapaturmiin ja läheltä piti -tilanteisiin. Niiden avoin käsittely onkin tärkeää oppimisen näkökulmasta. Jotta turvallisuustyötä ei kuitenkaan nähtäisi vain negatiivisten lasien kautta, on tärkeää tehdä myös positiivisia havaintoja.

Hyvien käytäntöjen jakamisella saadaan hyvät käytänteet laajemmin käyttöön. Usein myös epäonnistumiset sisältävät onnistumisia. Turvallisuuspoikkeamien tapahtumaketjujen selvittämisessä havaitaan usein myös positiivisia tekijöitä. Työntekijä on esimerkiksi voinut onnettomuustilanteessa estää omalla toiminnallaan lisävahinkojen syntymisen.  Positiivisten havaintojen tekemisellä edistetään poikkeamista oppimista, mutta sillä on muitakin etuja.

”Kannustava palaute ja positiivisten tekijöiden löytäminen lisäävät luottamusta sekä parantavat yhteistyötä rakennuttajan ja urakoitsijan välillä”, kertoo Luumäki–Imatra-ratahankkeen turvallisuuskoordinaattori Pekka Valtonen.

Positiivisten havaintojen kautta voidaankin vaikuttaa turvallisuuden lisäksi myös ilmapiiriin ja yhteistyön toimivuuteen.

Positiivisia havaintoja vaativalla hankkeella

Luumäki–Imatra-ratahanke on laaja kokonaisuus, jonka rakentamisessa riittää haasteita. Turvallisuuspoikkeamiltakaan ei ole täysin vältytty. Monimutkaisesta kohteesta huolimatta hankkeella on tehty myös positiivisia havaintoja. 

Turvallisuushavaintojen tekemisessä hankkeen valvojilla ja turvallisuuskoordinaattorilla on merkittävä rooli, sillä he valvovat työmaan toimintaa säännöllisesti, mutta myös urakoitsijat tekevät havaintoja osana työmaiden viikkotarkastuksia sekä muuta työtään. Lisäksi turvallisuuteen liittyviä havaintoja voi tulla muilta tahoilta kuten liikenteenohjaukselta tai VR:ltä. Turvallisuuteen liittyvät havainnot ja poikkeamat dokumentoidaan sekä käsitellään yhdessä asianomaisten kanssa. 

Hankkeella tehdyt positiiviset turvallisuushavainnot liittyvät yleisimmin henkilösuojaimien käyttöön. Lisäksi kiitosta on annettu putoamissuojauksista sekä työmaiden siisteydestä, joilla on merkittävä rooli työturvallisuudessa. 

Työmaa-alue on siisti.

Varastoalueella hyvässä järjestyksessä olevat tarvikkeet sekä vapaat kulkutiet johtivat positiiviseen turvallisuushavaintoon.

Kaksi kuvaa päällekkäin. Kuvissa vertaillaan, miten kulku estetään työmaa-alueelle.

Työmaa on rajattu ja kulku estetty sinne teräspalkilla.

Myös koneet ja laitteet huomioidaan turvallisuushavaintoja tehtäessä, erityisesti niin sanotut ”omavalmistekoneet”. Niiden käyttö on sallittu, mutta kaikkien koneiden ja laitteiden tulee olla CE-merkittyjä, ja niille on oltava käyttöohjeet ja vaatimustenmukaisuusvakuutus. Koneiden ja laitteiden dokumentaatioon onkin kiinnitetty huomiota ja saatu niihin liittyviä positiivisia havaintoja. 

Osa hankkeen urakoista on saanut kiitosta myös erityisen hyvin laadituista louhinta- ja räjäytyssuunnitelmista sekä työmaateiden kunnosta ja pölynsidonnasta. Turvallisuudessa tärkeää onkin kokonaisuuden huomioiminen sekä arjen työn turvallisuus.

Enemmän on enemmän 

Turvallisuushavainnoissa laatu ei aina korvaa määrää. Mitä enemmän havaintoja tehdään, sitä luotettavampi kuva työmaiden ja hankkeen turvallisuustasosta saadaan. Vaikka havaintojen tekeminen on säännöllinen osa rakennuttajan sekä urakoitsijan työtä, havaintoja voisi tulla aina enemmän - varsinkin positiivisia. 

Kysyttäessä turvallisuuskoordinaattori Pekalta, kuinka turvallisuushavaintojen tekemiseen voitaisiin kannustaa, on hänellä valmis vinkki takataskussaan:

”Kissa kiitoksella elää -sanonta taitaa päteä myös ihmiseen, eli kehuilla sekä mahdollisesti pienellä palkitsemisella.” 

Tätä vinkkiä on noudatettu myös Luumäki–Imatra-ratahankkeella. Osa hankkeen töistä onkin rakennettu pitsan voimin, sillä turvallisuushavaintojen tekemiseen on kannustettu muun muassa turvallisuuskampanjoiden ja pitsalahjakorttien voimin. 
 

 

Juttu on julkaistu Luumäki-Imatra-ratahankkeen uutiskirjeessä. Voit liittyä uutiskirjeen jakelulistalle tämän linkin kautta: tilaa uutiskirje