Hyppää sisältöön

Luumäki–Imatra-ratahanke on edennyt vuoden 2023 aikana viimeistelyvaiheeseen

Julkaistu 29.11.2023 14.45

 

Luumäki–Imatra-ratahankkeen tänä vuonna tekemät työt ovat vieneet hanketta kohti viimeistä vaihetta. 

Hankkeen pian päättyvän viidennen rakennusvuoden aikana on saatettu valmiiksi hankkeen tavoitteiden kannalta merkittäviä kokonaisuuksia. Vuoden 2023 kuluessa valmistuivat viimeiset isot urakat Joutseno–Imatra-kaksoisraideosuudella sekä Luumäki–Lappeenranta-perusparannusalueella. Töiden valmistumisen myötä on hankkeen sisältöön kuuluvien pääraiteiden sepelitukikerros uusittu kauttaaltaan, ja radan perusparannus on massanvaihtojen sekä ratarakenteen kuivatuksen parantamisen osalta valmistunut.

Joutsenon ja Imatran väliin sijoittuva kaksoisraide otettiin junaliikenteen käyttöön juhannuksena 2022. Kaksoisraiteen liikennöinnin käynnistymisen jälkeen suoritettiin loppuun Imatran aseman matkustajalaiturin modernisointityöt. 

”Uusi matkustajalaituri ja sille vievä hissi- ja porrasyhteys Tainionkoskentieltä on nyt kokonaan esteetön. Laiturialueella on rakennettu uusia katoksia matkustajien mukavuutta edistämään. Olemme myös parantaneet alueen valaistusta ja opasteita”, hankkeesta vastaava projektipäällikkö Joonas Hämäläinen Väylävirastosta kertaa kesäkuussa 2023 kokonaisuudessaan käyttöön otetun matkustajalaiturin kehitystä. 

Kaksoisraiteen uusien rakenteiden alle jäänyt mittapisteverkosto on kesän aikana rakennettu uudelleen. Verkostoa hyödynnetään jatkossa muun muassa rataosuuden ylläpidossa. Syksyn aikana on lisäksi toteutettu pienempiä urakoita, kuten esimerkiksi valaistuksen saneeraus Lauritsalan ja Joutsenon liikennepaikoilla. 

Tänä vuonna valmistuivat myös Mansikkakosken vanhan ratasillan kunnostustyöt, jotka toteutettiin yhdessä Imatran kaupungin kanssa. Silta siirtyi kaupungin omistukseen kunnostuksen valmistuttua, ja toimii nyt jalankulun, pyöräilyn ja ajoneuvoliikenteen väylänä.

Hankealueen koeajot suoritetaan keväällä 2024

Työt jatkuvat keväällä 2024 Lappeenranta–Joutseno-osuuden sähköradan ajolangan trimmauksella ja koko Luumäki–Imatra-hankealueelle sijoittuvilla viimeistelytöillä sekä nopeudennostoon liittyvillä koeajoilla. 

Hankealueella suoritetaan radan geometristen ominaisuuksien mittauksia radantarkastusvaunulla huhtikuun 2024 lopussa. Rataosuuden nopeudennostoon liittyviä koeajoja puolestaan tehdään ensi vuoden touko-kesäkuun vaihteessa. Toimenpiteillä varmistetaan, että nopeudennoston edellyttämät vaatimukset radan ominaisuuksille täyttyvät. 

”Maastossa toteutettujen rakentamistöiden jälkeen siirrytään vaiheeseen, jossa hankkeen tuottamien laatuaineistojen sekä mittauksien ja koeajojen tuloksiin pohjautuen suoritetaan tarvittavat hallinnolliset toimenpiteet nopeudennostoprosessin loppuun saattamiseksi”, Hämäläinen sanoo.

Oletusarvoisesti hankkeen tavoitteet nopeuden- ja akselipainonnoston suhteen ovat toteutettavissa vuoden 2024 loppuun mennessä.

 

Lisätietoja:
Joonas Hämäläinen, hankkeesta vastaava projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3536, [email protected] 
Jussi Palo, projektipäällikkö, Welado Oy, puh. 045 110 3720, [email protected] 

Hankkeen nettisivut: https://www.vayla.fi/luumaki-imatra-ratahanke
Hanke Facebookissa: https://facebook.com/luumakiimatra

Luumäki-Imatra-ratahankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden hallintaa. Se tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten ja henkilöliikenteen palvelutason parantamiseen. Hankkeen toteuttaminen tukee myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitoa ja kehittämistä, sekä parantaa alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden viihtyvyyttä vähentämällä liikenteen melua ja päästöjä.