Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Joonas Hämäläinen

  • 029 534 3536

Welado

Projektipäällikkö

Kimmo Saarela

  • 040 712 9434

Luumäki–Imatra-ratahanke

Ratahanke Käynnissä Etelä-Karjala

Luumäki-Imatra-hankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden hallintaa. Se tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten ja henkilöliikenteen palvelutason parantamiseen.

Kartta Luumäki-Imatra-radalta.

Hanke lyhyesti

Luumäki-Imatra-ratahankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden hallintaa. Se tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten ja henkilöliikenteen palvelutason parantamiseen. Hankkeen toteuttaminen tukee myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitoa ja kehittämistä, sekä parantaa alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden viihtyvyyttä vähentämällä liikenteen melua ja päästöjä.

Välille Joutseno-Imatra rakennetaan uusi kaksoisraide nykyisen yksiraiteisen osuuden rinnalle. Välillä Luumäki-Joutseno tehdään nykyisen raiteen perusparannusta. Osana hanketta kunnostetaan korjausvelkakohteet Saimaan kanavan ratasilta, Mansikkakosken ratasilta ja vanhan vt6:n alikulkusilta.

Rakentaminen käynnistyi vuonna 2018. Hanke on aikataulutettu valmistumaan kesällä 2024.

Hankkeen taustat

Ratahanke Luumäki-Imatra sijoittuu Luumäen kunnan sekä Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien alueelle. Rataosuus Luumäki-Imatra on Suomen vilkkain yksiraiteinen rataosuus, ja liikenteen määrän odotetaan kasvavan voimakkaasti. Tavaraliikenteen lisäksi yhteys on tärkeä osa henkilöliikenteen reittejä Helsinki–Kouvola–Imatra–Joensuu.

Hankkeen kokonaispituus on 56 kilometriä. Hanke on aikataulutettu valmistumaan kesällä 2024.

Osahankkeet

Välille Joutseno-Imatra rakennetaan uusi kaksoisraide, 19 kilometriä pituudeltaan, nykyisen yksiraiteisen osuuden tilalle. Uutta raidetta varten rakennetaan 12 uutta siltaa, lisäksi kahta siltaa levennetään. Myös vaihteita ja ratarumpuja uusitaan.

Luumäki-Joutseno-välillä tehdään nykyisen raiteen perusparannustöitä. Rataa mm. oikaistaan, lisätään routasuojauksia ja vastapenkereitä parantamaan vakautta, sekä uusitaan releasetinlaitteet. Näin radan välityskyky paranee, ja toimintavarmuus ja erilaiset häiriötilanteet saadaan paremmin hallintaan. Tällä rataosuudella uusitaan tai rakennetaan kokonaan uusia alikulkusiltoja kolme, ja korjataan neljä siltaa. Lisäksi Saimaan kanavaan rakennetaan uusi ratasilta kahden raiteen siltana. Alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi radalla lisätään samalla melu- ja tärinäsuojauksia.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuuden ja häiriötilanteiden hallintaa, tavaraliikenteen toimintaedellytystä, henkilöliikenteen palvelutasoa ja liikenneturvallisuutta. Hankkeen toteuttaminen tähtää myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen sekä liikenteen melun ja päästöjen vähentämiseen.

Hankkeen eteneminen ja kustannukset

Hankkeelle on myönnetty rahoitusta 189 miljoonaa euroa.

Ensimmäiset siltaurakat käynnistyivät 2018, kun vanhan vt 6 alikulkusillan ja Saimaan kanavan uuden ratasillan rakentaminen alkoi. Mansikkakosken ratasillan urakka käynnistyi tammikuussa 2019. Tulevalle Joutseno-Imatra-kaksoisraideosuudelle rakennettavien viiden uuden alikulkusillan urakka aloitettiin toukokuussa 2019. Kaksoisraideosuuden ensimmäinen rataurakka käynnistettiin syyskuussa 2019.

Luumäki-Imatra-hankkeen rakennuttajakonsulttina toimii Welado.

Ajankohtaista