Hyppää sisältöön

Vesiväylätietojen järjestelmät kehittyvät voimakkaasti: Haavi otettiin käyttöön

Julkaistu 19.5.2022

Merimerkin huoltotyö veneessä.

Väylävirasto hallinnoi Suomen vesiväylätietoja. Tämä pitää sisällään yli 20 000 väyläkilometriä ja noin 35 000 merenkulun turvalaitetta (poijut, viitat, loistot jne.). Väyläviraston hallinnoimia tietoja hyödynnetään mm. väylänhoidossa, väyläsuunnittelussa, merikartoituksessa, avoimen datan jakeluissa ja meriliikenteenohjauksessa.

Vesiväylillä tarkkuus on avainsana, jotta väylien käyttäjät voivat luottaa tietoihin. Tarkkuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi turvalaitteiden sijainti- ja navigointitekniset tiedot, merenmittaustiedot sekä turvallisen ja tarkoituksenmukaisen väylänkäytön varmistava väylätilan tiedot kerätään yhteen paikkaan. Tätä tavoitetta varten on hiljattain käyttöön otettu uusi Haavi-järjestelmä.

”Vesiväylätiedot ovat nyt aikaisempaa paremmassa hoidossa. Vesiväyläinfran hallinnointi on millimetrin tarkkaa. Kansalaisille tämä tarkoittaa luotettavia ja turvallisia vesiväyliä. Lisäksi tietoa voidaan jatkossa hyödyntää aiempaa paremmin Väyläviraston omassa toiminnassa, kun suunnittelemme esimerkiksi uusia väylälinjauksia”, kertoo vesiväylätietojen asiantuntija Kimmo Heiskari Väylävirastosta.

Uusi järjestelmä vähentää käsityön määrää ja hoitaa myös tietojen eheyden tarkistamista, jolloin inhimillisten virheiden määrä vähenee ja merenkulusta on mahdollista tehdä yhä turvallisempaa.

Samantyyppisiä tietojärjestelmiä on viime vuosina otettu käyttöön niin tie- kuin rautatiepuolellakin. Uusien sovellusten avulla Väylävirastolla on yhä reaaliaikaisempi kuva väyläverkon tilasta.

Väyläkortit digitaalisiksi

Haavin lisäksi Väylävirastossa on käynnistetty toteutusprojekti, jossa nykyiset pdf-muotoiset väyläkortit uudistetaan moderniksi digitaaliseksi palveluksi. Digitaaliset väyläkortit ovat aina ajan tasalla ja niiden ylläpito on helpompaa.

”Tarjoamme merenkulkijoille käyttäjille entistä parempaa palvelua: monipuolisemmat toiminnot, säilytämme tulostusmahdollisuuden, ja vaikutamme myös päästöjen vähentämiseen, kun alusten on mahdollista optimoida lastinotto väylän ominaisuudet ja vallitsevat olosuhteet huomioiden. Turvallisuuden parantamista unohtamatta”, sanoo Heiskari.

Haavi ja digitaalinen väyläkortti tukevat omalta osaltaan Väyläviraston älyväyläkonseptin toteuttamista.  

”Älyväylä on meriväylä, jolla käytetään tietoa, uutta teknologiaa ja automaatioratkaisuja liikenteen turvallisuuden, tehokkuuden ja toimintavarmuuden parantamiseen sekä ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentämiseen”, summaa palveluvastaava Tuomas Martikainen Väylävirastosta.

Lue myös: 

Pääjohtaja Wihlman: Kesä on Väylävirastossa aktiivisen rakentamisen aikaa

Materiaalien korkeat hinnat ja huono saatavuus haastavat rakentamista

Rataverkon materiaaleissa kättä lyövät sadan vuoden elinkaari ja jatkuva kehittäminen

Asfaltin yksinkertainen koostumus takaa kierrätyksen onnistumisen

Teräs ja betoni – siltarakentamisen dynaaminen duo

Kesällä työmailla paiskitaan hommia

Turvallinen työmaa tehdään yhdessä