Hyppää sisältöön

Pääjohtaja Wihlman: Toimiva väyläinfra palvelee yhteisiä tarpeita

Julkaistu 10.2.2022

Väyläviraston ensimmäinen investointiohjelma julkaistiin tammikuussa. Se on asiantuntijanäkemyksemme uusien rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta vuosille 2022-2029. Investointiohjelman tavoitteet ja taloudelliset raamit tulevat Liikenne 12 -suunnitelmasta. Hankkeiden mahdollisesta käynnistämisestä päättää eduskunta.

Väyläviraston investointiohjelma perustuu vaikutusten arviointiin, jossa on tunnistettu hankkeiden merkittävät vaikutukset ja se, kuinka investointiohjelma toteuttaa Liikenne 12 -suunnitelman saavutettavuus-, kestävyys- ja tehokkuustavoitteita.

Investointiohjelma päivitetään vuosittain ja seuraavan, vuosien 2023-2030 ­investointiohjelman valmistelu on jo käynnistynyt. Tämänkin investointiohjelman teemme tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Heti valmistelun alkuvaiheessa järjestämme neljä keskustelutilaisuutta investointiohjelman valmistelusta.

Väyläverkon tärkeä rooli nyt ja tulevaisuudessa

Väylät ovat yhteistä kansallisomaisuuttamme ja Väylävirastolla on tärkeä tehtävä varmistaa teiden, ratojen ja vesiväylien liikenteellisiä tarpeita vastaava kunto mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Vain toimiva infra ja liikennejärjestelmä hyödyttävät yhteiskuntaa. Väylien on palveltava elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeita. Haasteenamme on vuosikausien alimitoitetun väylärahoituksen myötä syntynyt noin 2,9 miljardin korjausvelka, jonka kasvua on vaikea nykyiselläkään rahoitustasolla pysäyttää, saati lyhentää.

Elinkeinoelämän kuljetuksille on tärkeää koko kuljetusketjun varmuus ja sujuvuus, myös kansalaisten matkaketjujen tulee olla sujuvia ja turvallisia. Pääväyläverkon lisäksi myös alempiasteisen ja vähäliikenteisemmän tie- ja rata verkon pitää olla liikennöitävässä kunnossa, sillä kuljetus- ja matkaketjut muodostuvat tyypillisesti väylästön eri osista.

Tähän aikaan vuodesta kunnossapidolla on keskeinen rooli väylien päivittäisen kunnon ja liikennöitävyyden varmistamisessa. Talvinen kunnossapito, kuten tiestön auraus ja liukkaudentorjunta tai rataverkon vaihteiden puhdistus lumesta, edellyttävät ennakointia ja tiivistä yhteistyötä kaikkien eri toimijoiden kesken niin radoilla, maanteillä kuin vesiväylilläkin.

Väyläviraston investointiohjelma katsoo pidemmälle tulevaisuuteen edistäen koko Suomen saavutettavuutta ja eri liikkumismuotojen kestävyyttä. Myös olemassa olevan väyläverkon on toteutettava näitä tavoitteita joka päivä, sillä vain toimiva väyläverkko mahdollistaa Suomen hyvinvoinnin, kilpailukyvyn ja kestävän kasvun.

Kari Wihlman

Kari Wihlman
Väyläviraston pääjohtaja

Lue myös 

Väyläomaisuuden hallinta on tiedon ja taidon ketterää kunnossapitoa

Infran merkitys elinkeinoelämälle - toimintavarmuus ja kustannustehokkuus korostuvat

Maanteiden talvihoito pitää yhteiskunnan pyörimässä – laajat vaikutukset ulottuvat myös terveydenhuoltoon

Kuka pääsee ja minne? - Toimiva infra takaa liikennejärjestelmän saavutettavuuden

Kesätyö tutustuttaa infra-alaan