Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 9 parantaminen Urjalassa välillä Lehmussuon eritasoliittymä–Lellantienliittymä, Urjala, tiesuunnitelma

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on 26.8.2020 päätökselläänTRAFICOM/282989/05.03.160.01/2020, hyväksynyt liikennejärjestelmästäja maanteistä annetun lain (503/2005) mukaisen tiesuunnitelman ”Valtatie9 parantaminen Urjalassa välillä Lehmussuon eritasoliittymä–Lellantien liit-tymä, Urjala ".

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkai-see tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskeeotsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten,
kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla
kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 10.9.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 10.9.2020 - 19.10.2020 välisen ajan.

Lisätietoja Pirkanmaan ELY-keskuksesta antaa Antti Laine, puh. 0295 021345 [email protected]

Julkaistu 23.09.2020