Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta: Virenoja I - Huhtanen, Villintie, tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Orimattila

Nähtävilläoloaika: 29.06.2021-29.07.2021

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen ratasuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. 

Ratasuunnitelma koskee Orimattilan kaupungissa rataosalla Lahti–Loviisan satama sijaitsevien tasoristeysten Virenoja I, Virenoja II, Koivisto, Ahokas, Villi sekä Huhtanen, Villintie turvallisuuden parantamista. Ratasuunnitelman tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen tuottamalla riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan poistaa tai parantaa ja liikenne voidaan järjestää rakennettavien sekä olemassa olevien tieyhteyksien kautta.

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Aki Hämäläinen puhelin 029 534 3150, [email protected]
 

Julkaistu 29.06.2021