Hyppää sisältöön

Kuulutus ratasuunnitelman nähtäville asettamisesta : Virenoja I – Huhtanen, Villintie, tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Orimattila

Nähtävilläoloaika: 21.12.2021-20.01.2022

Virenoja I – Huhtanen, Villintie, tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Orimattila

Nähtävilläoloaika: 21.12.2021 - 20.1.2022

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Virenoja I – Huhtanen, Villintie, tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Orimattila

Ratasuunnitelma koskee Orimattilan kaupungissa rataosalla Lahti–Loviisan satama sijaitsevien tasoristeysten Virenoja I, Virenoja II, Koivisto, Ahokas, Villi sekä Huhtanen, Villintie turvallisuuden parantamista. Ratasuunnitelman tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen tuottamalla riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan poistaa tai parantaa ja liikenne voidaan järjestää rakennettavien sekä olemassa olevien tieyhteyksien kautta.

Virenoja I – Huhtanen, Villintie, tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Orimattila pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/862/04.01.01/2021 . (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:

Suunnitelma-aineisto (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Aki Hämäläinen, puhelin 029 534 3150 ja [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto

Julkaistu 21.12.2021