Hyppää sisältöön

Oulun 12,5 metrin meriväylän kiinteiden merimerkkien paalutustyöt alkavat

Julkaistu 17.06.2020

Oulun uuden 12,5 metrin syvyisen meriväylän kiinteiden merimerkkien paalutustyöt käynnistyvät arviolta maanantaina 22. kesäkuuta. Paalutustyöt toteutetaan yhtäjaksoisesti ja ympärivuorokautisesti arviolta 22.6.-2.7.2020 välisenä aikana.

Oulun meriväylähankkeella väylälle asennetaan yhteensä kahdeksan uutta merenkulun turvalaitetta, joista viisi on reunamerkkejä ja kolme linjataulua. Uuden 12,5 metrin kulkusyvyisen meriväylän ruoppaustyöt toteutettiin vuonna 2018 ja uusi väylä otettiin käyttöön avovesiolosuhteissa vuonna 2019. Väylän ympärivuotinen käyttö edellyttää kiinteitä turvalaitteita. Uudet, kiinteät merimerkit asennetaan avomerelle 35-60 kilometrin etäisyydelle Oulun satamasta ja työt sijoittuvat touko-elokulle 2020.

Paalutustyövaiheessa meriväylälle paalutetaan yhteensä kahdeksan 3-4,2 metriä halkaisijaltaan olevaa peruspaalua, jotka toimivat tulevien kiinteiden merimerkkien perustuksina. Peruspaalut ovat odottaneet Porissa tehtaan varastokentällä asennustöiden alkua. Nyt asennustöiden lähestyessä paalut kuljetettiin merikuljetuksena Oulun satamaan 15.6.2020.

Paalutustyön suorittaa paalutuslautta Taklift 4, joka saapui Alankomaista Suomeen työvaihetta varten. Jokaisen tulevan merimerkin kohdalle on porattu panostusputkia, jotka panostetaan ja räjäytetään juuri ennen paalutusta merenpohjan pehmentämiseksi. Räjäytyksen jälkeen Taklift 4 siirtyy paalua kannatellen tulevan merkin kohdalle, ankkuroituu vaijereilla paikalleen ja upottaa paalun merenpohjaan suunniteltuun syvyyteen täry- ja iskuvasaraa käyttäen. Paalutuksen jälkeen ankkurivaijerit kerätään ja lautta purjehtii takaisin satamaan hakemaan seuraavaa peruspaalua.

Valmiit peruspaalut ulottuvat noin kaksi metriä merenpinnan yläpuolelle. Paalutuksen jälkeen peruspaalut täytetään hiekalla ja paalujen ympärille asennetaan jääkartiot. Peruspaalun yläosa ja jääkartiot täytetään betonilla. Viimeiseksi peruspaalun päälle asennetaan merenkulkijoille näkyvät merkkien yläosat, jotka varustetaan valolaitteilla ja aurinkopaneeleilla.

Paalutuslautta Taklift 4:n ankkurivaijerit ulottuvat 200-600 metrin säteelle aluksen ympärille ja ne merkitään varoituspoijuin. Ankkurivaijerit levitetään paalutustyön aikana väyläalueelle ja paalun hakemisvaiheessa satama-altaaseen.

Väylävirasto muistuttaa, että uuden 12,5 metrin väylän ja työkohteiden välittömässä läheisyydessä sukeltaminen on räjäytystöiden vuoksi kiellettyä. Vapaa-ajan veneilijöitä ja kalastusaluksia kehotetaan kiertämään työyksiköt turvallisuussyistä mahdollisimman kaukaa. Asiattomat veneilijät ohjeistetaan poistumaan työalueelta. Työyksiköitä sivuutettaessa tulee noudattaa varovaisuutta ja alle 8 solmun sivuutusnopeutta sekä välttää aallon muodostamista.

 

Lisätietoa hankkeesta:

Väyläviraston projektipäällikkö Pasi Kivioja, puh. 029 534 3602, [email protected] 

Hankesivut: https://vayla.fi/oulun_vayla 

Liitteet

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta