Hyppää sisältöön

Oulun 12,5 metrin meriväylän kiinteiden merimerkkien asennus alkaa

Julkaistu 06.05.2020

Oulun 12,5 metrin meriväylän kiinteiden merimerkkien asennustyöt käynnistyvät viikolla 20 jäätilanteen salliessa. Uuden 12,5 metrin kulkusyvyisen meriväylän ruoppaustyöt toteutettiin vuonna 2018 ja uusi väylä otettiin käyttöön avovesiolosuhteissa vuonna 2019. Väylän ympärivuotinen käyttö edellyttää kiinteitä turvalaitteita, jotka asennetaan kesällä 2020 sääolosuhteiden salliessa.

Väylälle asennetaan yhteensä kahdeksan uutta merenkulun turvalaitetta, joista viisi on reunamerkkejä ja kolme linjataulua. Asennustöihin sisältyy merenpohjan massanvaihtoja, porauksia ja pehmitysräjäytyksiä, merkkien peruspaalujen paalutustöitä, paalujen hiekka- ja betonitäyttöjä sekä merimerkkien jääkartioiden ja yläosien asennustöitä. Uudet merimerkit asennetaan avomerelle 35-60 kilometrin etäisyydelle Oulun satamasta. Töitä tehdään toukokuusta elokuun loppuun.

Urakan työt alkavat toukokuun alussa merenpohjan massanvaihtotöillä, joissa merenpohjan löyhä pintakerros poistetaan kolmen tulevan merimerkin alueelta. Alueet täytetään murskeella ja louheella, jotka syvätiivistetään kerroksittain. Massanvaihtotöissä käytetään kahmariruoppaajaa, hinaajaa ja itsekulkevia proomuja. Ruoppaustyön kanssa samanaikaisesti käynnistyvät poraustyöt, joissa jokaisen tulevan merimerkin kohdalle porataan merenpohjaan panostusputket, jotka jäävät noin 1,5 metriä merenpohjan yläpuolelle. Putkien poraustöissä käytetään poralauttaa ja hinaajaa. Putket panostetaan ja räjäytetään juuri ennen kyseisen peruspaalun asennusta, jotta merenpohja pehmenee paalutusta varten.

Urakan kriittisin vaihe, paalutustyöt, ajoittuu kesäkuun loppupuolelle. Paalutustöissä käytetään nosturilautta Taklift 4:ää. Alus nostaa Oulun satamassa 3-4,2 metriä halkaisijaltaan olevan peruspaalun koukkuunsa ja purjehtii tulevan merimerkin kohdalle heti pehmitysräjäytyksen jälkeen. Nosturilautta asemoidaan ankkureilla ja ankkurivaijerit ulottuvat vähintään 200 metriä aluksen ympärille. Paalutustyö aloitetaan täryvasaralla ja kun peruspaalu ei enää uppoa, siirrytään käyttämään iskuvasaraa. Paalutuksen jälkeen ankkurit nostetaan ja nosturilautta purjehtii takaisin satamaan hakemaan seuraavaa peruspaalua.

Heinä-elokuussa paalutustöiden jälkeen peruspaalut täytetään hiekalla ja paalujen ympärille asennetaan jääkartiot. Paalun yläosa ja jääkartiot täytetään betonilla. Viimeiseksi asennetaan merenkulkijoille näkyvät merkkien yläosat, jotka varustetaan valolaitteilla ja aurinkopaneeleilla.

Uudella 12,5 metrin väylällä ja sen läheisyydessä tulee liikkumaan runsaasti työkalustoa. Ruoppaus-, poraus- ja nosturilautan lisäksi alueella liikkuu muun muassa hinaajia, proomuja ja henkilöstönkuljetusveneitä.

Väylä muistuttaa, että uuden 12,5 metrin väylän ja työkohteiden välittömässä läheisyydessä sukeltaminen on räjäytystöiden vuoksi kiellettyä. Vapaa-ajan veneilijöitä ja kalastusaluksia kehotetaan kiertämään työyksiköt turvallisuussyistä mahdollisimman kaukaa. Työyksiköitä sivuutettaessa tulee noudattaa varovaisuutta ja alle 8 solmun sivuutusnopeutta sekä välttää aallon muodostamista.

Nosturilautta Taklift 4:n ankkurivaijerit sijoittuvat väyläalueelle ja ne merkitään työalueella varoituspoijuin.

Kiinteiden merimerkkien asennustyöt valmistuvat vuoden 2020 loppuun mennessä.

 

Lisätietoja hankkeesta: Väylän projektipäällikkö Pasi Kivioja, puh. 029 534 3602, [email protected]

Hankesivut: https://vayla.fi/oulun_vayla

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta