Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Mt 16684 (Vesangantie) ja mt 16685 (Ruokkeentie) jalankulku- ja pyöräilyväylät, Jyväskylä, tiesuunnitelma

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus
saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta
säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla ilmoituksen sanomalehti
Keskisuomalaisessa.

Kuulutus julkaistaan 17.8.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Tiesuunnitelma on nähtävillä 18.8.2020-17.9.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Keski-Suomen ELY-keskuksesta Janne Jaatinen,
puh. 0295 024 683, [email protected]

Julkaistu 17.08.2020