Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Mt 15504 parantaminen Marjoniemen tasoristeyksen kohdalla, (Kesälahti) Kitee. Tiesuunnitelma

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen voimassaolon
määräajan pidentämistä neljällä vuodella eli vuoden 2023 loppuun.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla
kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 15.7.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 15.7. – 23.8.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Pohjois-Savon ELY-keskuksesta Maarit Kauppinen,
puhelin 0295 026 726 ja sähköposti [email protected]

Julkaistu 04.08.2020