Hyppää sisältöön

Velho kokoaa suunnitelma- ja toteuma-aineistot sekä tiestötiedot yhteen järjestelmään

Julkaistu 10.1.2020

Väylien elinkaaren eri vaiheet digitalisoituvat - esimerkkeinä tietomallipohjainen väyläsuunnittelu, rakentamisen koneohjaus ja toteumatietojen keräys. Samoin väyliin liittyviä kuntotietoja pystytään tuottamaan yhä monipuolisemmin ja reaaliaikaisemmin. Tiedon hyödyntämisen mahdollisuudet omaisuudenhallinnan tehostamisessa ovat merkittävät. Jotta kaikki tämä eri osa-alueilla tapahtuva kehitys saataisiin kohdentumaan aidosti omaisuudenhallintaa tukevaksi, tarvitaan kokonaisuus joka hallitsee ja ymmärtää koko tiestötietojen elinkaaren.

Velho-hankkeen lähtökohtana ovat olleet kaksi pääkokonaisuutta: tiestötietojärjestelmä (nykyinen tierekisteri) sekä kaikkien väylämuotojen suunnitelma- ja toteumatietovarasto. Kokonaisuus tulee muodostamaan rungon Väylän väyläverkkojen tiedonhallinnalle.

Velhoa on kehitetty ketterällä menetelmällä. Ensimmäinen versio julkaistiin keväällä 2019, josta lähtien järjestelmässä on ollut perustiedot kaikista Väylän ja ELY-keskusten hankkeista. Vuoden 2020 aikana Velhon käyttöönotto laajenee aineistojen ja tiestötietojen hallintaan sekä avautuu myös palveluntuottajien käyttöön.

Käyttäjälle Velho näkyy helppokäyttöisenä käyttöliittymänä ja modernina verkkopalveluna. Velhosta löytyy projekteissa tuotettu julkinen tieto: muun muassa suunnitelmiin liittyvät dokumentit, tietomalliaineistot, kartta-aineistot, mittausdatat ja valokuvat. Velhon ensisijaisena tavoitteena on kerätä yhteen paikkaan kaikki elinkaaren eri vaiheissa luovutettava suunnitelma- ja toteumatieto yhtenäisin metatiedoin ja luokitteluin. Tämä mahdollistaa paljon uutta. Tulevaisuudessa esimerkiksi rakentamisen luovutusaineistosta tarvittavat tiedot siirtyvät automaattisesti tieverkon tiestötiedoiksi.

Lisäksi Velhon BIM-työkalu helpottaa inframallien tarkastelua ja tuo vihdoin tietomallit hyödynnettäväksi kaikille jokapäiväiseen käyttöön. Velhoon tallennetut tietomallit saa avattua näytölle katseltavaksi yhtä näppärästi kuin pdf-tiedostot vaikka kesämökin laiturilla.

Tiestötietovarasto kasvaa Velhossa asteittain. Alkuun suurimmat kehityspanokset on kohdentuneet tietosisällön laajentamiseen. Velhoon on tuotu tierekisterin tietoja uuden käsitemallin mukaisena. Uuden käsitemallin laatimisessa perustana ovat vahvasti olleet kansainväliset standardit ja kansalliset nimikkeistöt. Suuri työ on tehty ominaisuustietojen vakioinnissa. Vakioitu tietosisältö on avainasemassa älykkäässä tiedonhaussa.

Tietosisältöjen laajentamisen ohella tietojen hyödyntämisen mahdollisuudet laajenevat jatkuvasti. Laajan haun kautta voidaan hakea tietoja niin projekti- kuin tiestötiedoistakin eri ominaisuustietoihin pohjautuen. Tavoitteena on tarjota käyttäjille monipuolinen pääsy tietoon, niin taulukkonäkymän, kartan kuin muiden informatiivisten visualisointien kautta.

Lisätietoa Velhosta löydät näistä osoitteista:

 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta