Hyppää sisältöön

Strateginen ohjaus ja yhteistyö ovat valttia tulevaisuuden 5G-liikenneinfran kehittämisessä

Julkaistu 31.1.2020

Liikenneala on voimakkaassa muutoksessa. Ilmastonmuutos ja kasvava liikenne tuovat mukanaan haasteita, toisaalta digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia liikenteen kehittämiseen. Myös hallitusohjelmassa tavoitteina nostetaan esille toimiva liikenteen infrastruktuuri sekä toimiva viestintä ja tiedonvälitys.

Väylä on selvittänyt, miten tietoliikenneverkkojen kehittymistä voidaan parhaiten edistää sekä mitkä ovat digitaalisen infran tuomat hyödyt, tarpeet ja haasteet väyläviranomaisten toiminnassa.

Tulevaisuuden tarpeet tietoliikenneyhteyksien kehittymiseksi maantieliikenteessä liittyvät pääosin ajoneuvojen kommunikaation lisääntymiseen sekä automaattisen liikenteen kehittymiseen. Rautatieliikenteen keskeiset tulevaisuuden kehittämistarpeet puolestaan liittyvät suomalaisen junien kulunvalvonnan (JKV) korvaamiseen eurooppalaisella ERTMS-järjestelmällä.

Laajamittainen ja kattava korkeataajuuksisen 5G-verkon toteutus pääväylien varteen lähitulevaisuudessa näyttää nykyisten näkemysten mukaan hyvin epätodennäköiseltä. Korkeiden taajuuksien 5G-tukiasemat toteutuvat korkeintaan yksittäisiin pistemäisiin kohteisiin, kuten liittymiin, ramppeihin ja liikenteen solmukohtiin tarjoamaan entistä suurempaa tiedonsiirtokapasiteettia.

On huomioitava, että monet liikenteen uusista palveluista ja kehitysaskelista eivät edellytä korkeataajuuksista 5G-verkkoa, vaan suurin osa lähitulevaisuuden kehityksestä on mahdollista toteuttaa jo nykyisten 4G- sekä matalampien taajuuksien 5G-verkkojen avulla.

Väyläviranomaisten roolit mietittävä ja yhteistyöhön panostettava

Selvityksessä Väylän toiminnassa tunnistettiin keinoja, joilla se pystyy omassa roolissaan edistämään 5G-verkkojen sekä muiden tietotoliikenneyhteyksien toteutumista maanteiden ja rautateiden varrella. Oikean suuruisten toimenpiteiden hahmottamiseksi väylänpitäjän rooli tietoliikenneyhteyksien edistäjänä on kuitenkin tarpeellista ensin selkeyttää.

Yhteistyö viranomaisten ja operaattoreiden välillä on jatkossa tärkeää. Passiivisen infran yhteiskäyttöisyyttä tulisi edistää väyläalueilla, ja viranomaisten ja operaattoreiden yhteistyötä on tarpeen syventää ja systematisoida.

Tämä on oleellista, jotta ennakkorakentaminen olisi kustannustehokasta. Tietoliikenneinfran asentaminen on yleensä helpompaa ja edullisempaa, kun siihen on varauduttu ja se tehdään muun rakentamisen yhteydessä. Esimerkiksi kaapelisiirtoihin liittyvä ennakointi on syytä

käynnistää systemaattisesti jo suunnitteluvaiheessa yhteistyössä operaattoreiden kanssa.

- Tulevaisuuden 5G-liikenneinfran kehittämisessä on tarvetta lisätä väylänpidon eri osapuolten tietoisuutta tietoliikennekysymysten vaikutuksesta toimintatapoihin sekä tunnistaa julkisten ja yksityisten toimijoiden tehtävien jakautuminen, sanoo pääjohtaja Kari Wihlman Väylästä.

- Tietoliikenneyhteydet tulee myös nykyistä aikaisemmin huomioida väyläviranomaisten hankemenettelyissä ja ne tulisi kytkeä tiiviimmin osaksi väylien kehittämistä ja palvelutasotavoitteita, Wihlman jatkaa.

Lue julkaisu 5g Väyläviraston toiminnassa

Lisätietoa:

kehittämispäällikkö Jari Myllärinen, [email protected]

 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta