Hyppää sisältöön

Kuulutus: Vantala – Rantakulmantie tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitel-ma, Pori

Nähtävilläoloaika: 03.05.2020-02.06.2020

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen ratasuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Ratasuunnitelma koskee Porin kaupungin alueella Pori–Mäntyluoto-rataosalla sijaitsevia tasoristeyksiä Vantala ja Rantakulmantie. Ratasuunnitelman tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Vantalan ja Rantakulmantien tasoristeykset esitetään poistettavaksi ja korvattavaksi katujärjestelyillä ja olemassa olevilla tieyhteyksillä.

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Terhi Haapaniemi, puhelin 029 534 3809, [email protected].

 

Julkaistu 04.05.2020