Kierikka Ahonkuja tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Kotka

Ratasuunnitelma koskee Kotkan kaupungissa sijaitsevaa Kierikka Ahonkuja nimistä tasoristeystä.

Kierikka Ahonkujan tasoristeys.

Hankkeen taustat

Väylävirasto päätti 28.6.2019 käynnistää ratasuunnitelman Kotkan kaupungissa sijaitsevan Kierikka Ahonkuja tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Tasoristeys sijaitsee Kouvola – Kotka– rataosalla ratakilometrivälillä 234+797.

 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Ratasuunnitelman tavoitteena on tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan poistaa ja kulku järjestetään korvaavilla tiejärjestelyillä tai/sekä olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajär-jestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014) kriteerit.

Aikataulu

Ratasuunnitelman käynnistämisestä on ilmoitettu 7.9.2019 Ankkuri- lehdessä. Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Väylävirasto järjesti suunnitteluun liittyvän yleisötilaisuuden 28.10.2019 Kyminkartanon koulun ruokalassa.

Tilaisuudessa pääsi tutustumaan suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Linkki tilaisuuden materiaaliin on sivun vasemmassa reunassa..

 

Ratasuunnitelma oli yleisesti nähtäville 5.5.2020 - 4.6.2020.