Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä : Kierikka Ahonkuja tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Kotka

Nähtävilläoloaika: 30.03.2021-07.05.2021

Nähtävilläoloaika: 30.3. - 7.5.2021

Liikenne- ja viestintävirasto on 18.3.2021 päätöksellään TRAFICOM/124650/05.02.03.02/2021 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Kierikka Ahonkuja tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Kotka.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Nähtävillä oleva aineisto:

Päätös (www-versio) ja sen perusteena olevat asiakirjat

 

(aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Nähtävillä olevasta hyväksymispäätöksestä on poistettu henkilötiedot. Mikäli haluatte alkuperäisen päätöksen, voitte pyytää sen projektipäälliköltä.

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Miia Kari puhelin 0295 34 3111 ja [email protected].

Väylävirasto

Julkaistu 30.03.2021