Hyppää sisältöön

Rantaradan junaliikenne katkeaa viideksi viikoksi – mitä Espoon kaupunkiradan liikennekatkossa tapahtuu?

Julkaistu 13.6.2024

Kesä ja työmaat kuuluvat yhteen kuin jäätelö ja aurinkoinen päivä. Espoon kaupunkirata -hankkeessa töitä paiskitaan kesällä muun muassa viiden viikon liikennekatkossa, jonka aikana rantaradan junaliikenne Leppävaaran länsipuolella korvataan busseilla. Kysyimme hankkeen projektipäällikkö Tommi Rosenvallilta, mitä poikkeuksellisen pitkän ja laajan liikennekatkon aikana oikein tehdään.

Espoon kaupunkiradan työmaa kuvattuna yläilmoista dronella.

Espoon kaupunkirata -hankkeessa rakennetaan kaksi lisäraidetta ja parannetaan asema-alueita rantaradalla Leppävaaran ja Kauklahden välillä. Hankkeen myötä rantaradan kauko- ja lähijunaliikenne erotellaan omille raiteilleen, minkä ansiosta junaliikenne sujuvoituu, häiriöt vähenevät, täsmällisyys paranee ja radan kapasiteetti lisääntyy.

Rakennustyöt vaativat raideliikenteen täyskatkon

Espoon kaupunkiradan rakennustyöt katkaisevat rantaradan liikenteen juhannuksesta alkaen viiden viikon ajaksi. Tämä on välttämätöntä, sillä työt ulottuvat myös normaalisti liikenteellä olevien raiteiden kohdalle. Töitä tehdään siis siinä, missä juna normaalisti kulkisi.

"Uudet lisäraiteet risteävät nykyisten raiteiden kanssa, minkä vuoksi osa nykyisistä raiteista ja niihin liittyvistä sähköratarakenteista joudutaan purkamaan. Muun muassa silta- ja pohjanvahvistustyöt ovat myös sellaisia, että ne ulottuvat kaikkien neljän raiteen alle", hankkeen projektipäällikkö Tommi Rosenvall Väylävirastosta taustoittaa.

Toinen pitkää liikennekatkoa perusteleva näkökulma on turvallisuus. Lisäraiteiden rakentaminen vaatii useassa kohdassa kallion louhintaa ja pohjanvahvistuksia sekä uusien siltojen rakentamista. Erityisesti louhintoihin liittyvät työ- ja liikenneturvallisuusseikat edellyttävät junaliikenteen pysäyttämistä töiden ajaksi.

”Tämän kesän räjäytys- ja louhintatöiden merkittävimmät kohteet ovat kallioleikkaukset Kilon aseman itäpuolella, Tuomarilan aseman länsipuolella ja Espoon keskuksen länsipuolella. Valmistelevat työt kohteissa ovat jo käynnissä, jotta varsinaiset louhintatyöt voidaan tehdä mahdollisimman sujuvasti”, Rosenvall kertoo.

Viiden viikon liikennekatko hyödynnetään mahdollisimman täysipainoisesti. Pitkän liikennekatkon aikana Väylävirasto teettää Espoon kaupunkiradan lisäksi töitä myös muissa rantaradan kohteissa. Esimerkiksi Raaseporissa sijaitsevan Mustionjoen ratasillan vesieristys uusitaan ja Salossa sijaitseva Märjänmäen ratatunneli kunnostetaan.

Poikkeuksellinen pituudeltaan ja laajuudeltaan

Lyhyet, esimerkiksi yhden tai kahden vuorokauden mittaiset liikennekatkot eivät ole rautatiemaailmassa poikkeuksellisia. Myös Espoon kaupunkirata -hankkeessa näitä lyhyempiä katkoja on hyödynnetty varsin onnistuneesti toukokuusta lähtien. Viiden viikon liikennekatko näin laajalla rataosalla on kuitenkin poikkeuksellinen, eikä Rosenvall muista, että vastaavaa olisi tässä laajuudessa koskaan aiemmin toteutettu. Yleensä tavaraliikenne estää pitkän liikennekatkon järjestämisen, sillä kaikkea kuljetusta ei ole mahdollista siirtää kumipyörille. Rantaradalla tavaraliikennettä on vain vähän.

"Liikennekatkon suunnittelu aloitettiin jo kolmisen vuotta sitten, hyvässä yhteistyössä matkustajaliikenteen operaattoreiden HSL:n ja VR:n kanssa. Rakentamissuunnittelussa tehtäviä teknisiä ratkaisuja on voitu ohjata niin, että katkoja päästään hyödyntämään täysimääräisesti. Eli kun yleensä mietitään ensin mitä tehdään ja sen jälkeen miten tehdään, niin nyt on tehty toisinpäin", kiteyttää Rosenvall.

Pitkän katkon sijoittaminen matkustajaliikenteen kannalta hiljaisempaan kesäkauteen oli operaattoreiden toive. Pitkä yhtenäinen katko on myös matkustajien kannalta selkeämpi ratkaisu kuin monista lyhyistä katkoista koostuva tilkkutäkki. Lisäksi korvaavaa liikennettä on helpompi järjestää yhtäjaksoisesti kuin vaihteleviin ja erimittaisiin viikonloppukatkoihin.

Samalla sapluunalla myös tulevat kesät

Pitkä liikennekatko on tarkoitus toistaa myös kolmena tulevana kesänä, viimeisen kerran vuonna 2027. Katkojen välissä töitä edistetään raiteiden ulkopuolisilla alueilla.

"Katkojen aikataulun lyöminen lukkoon näin hyvissä ajoin etukäteen on äärimmäisen tärkeää hankkeen sujuvan toteutuksen kannalta. Nyt voimme suunnitella katkojen aikana tehtävät työt mahdollisimman hyvin ennalta ja jaksottaa työt useammalle vuodelle", toteaa Rosenvall.

Espoon kaupunkirata -hankkeen rakentaminen vaatii paljon paitsi hankkeen toteuttajilta, myös matkustajilta ja alueen asukkailta. Näin mittavalla rakentamisella on väistämättä myös haittavaikutuksia, mutta niitä koitetaan lieventää laadukkaalla viestinnällä ja vuoropuhelulla. Rakentaminen aiheuttaa junaliikenteen poikkeusjärjestelyjen lisäksi esimerkiksi melua, tärinää ja lisääntynyttä työmaaliikennettä.

"Kannustan seuraamaan hanketta muun muassa sosiaalisessa mediassa ja antamaan meille palautetta. Aiomme kertoa katkon aikana tehtävistä töistä ja niiden vaikutuksista mahdollisimman monikanavaisesti ja kattavasti", lupaa Rosenvall.

Joukkoliikenne toimii myös liikennekatkon aikana ja junaliikennettä korvataan busseilla. Lisätietoa liikenteen poikkeusjärjestelyistä löytyy kattavasti VR:n ja HSL:n kanavista.

Espoon kaupunkirata -hanketta voit seurata esimerkiksi hankkeen omien verkkosivujen ja Facebook-sivun kautta. Muista tilata myös hankkeen uutiskirje!

Lue lisää Espoon kaupunkiradasta

Espoon kaupunkiradan Facebook-sivut

Tilaa Espoon kaupunkiradan uutiskirje

Lue myös