Hyppää sisältöön

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tulokset: talvikausi maanteillä oli pitkä ja tyytyväisyys talvihoitoon laski hieman edellistalvesta vuoden 2022 tasolle

Julkaistu 15.5.2024 10.45

Väylävirasto teettää vuosittain tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen maanteiden talvihoitoon liittyen. Tämän vuoden tutkimuksen tulokset osoittavat tienkäyttäjien kokonaistyytyväisyyden teiden talvihoitoon laskeneen viime talvesta vuoden 2022 tasolle. 

Väylävirasto määrittelee maanteille talvihoidolle laatuvaatimukset, joiden toteutumisesta vastaavat paikallisten ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueet, jotka tilaavat teiden kunnossapitotyöt urakoitsijoilta. Tienkäyttäjien tyytyväisyyttä palvelutasoon tarkastellaan valtakunnallisesti tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen avulla. Tutkimuksessa tienkäyttäjät arvioivat asteikolla 1–5 tyytyväisyyttään maanteiden talvihoitoon, kuten esimerkiksi liukkaiden torjuntaan ja lumenpoistoon.   
 
”Talvi 2023–2024 oli pitkä, kylmä ja osin todella haasteellinen kelien suhteen. Talvihoito alkoi toden teolla jo lokakuussa ja jatkui koko maassa huhtikuun loppuun saakka. Pitkän talven kunnossapidon haasteet näkyivät myös tienkäyttäjien tyytyväisyydessä”, sanoo kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen Väylävirastosta.   
 
Kokonaistyytyväisyyttä tarkastellessa yksityishenkilöistä vajaa puolet oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä maanteiden talvihoitoon (yhteensä 46 %). Raskaan liikenteen osalta puolestaan vajaa neljäsosa (24 %) vastaajista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä maanteiden talvihoitoon. Kokonaistyytyväisyys maanteiden talvihoitoon koko maassa laski viime vuodesta sekä yksityishenkilöiden että raskaan liikenteen osalta.

Tienkäyttäjät tyytyväisempiä pääteiden talvihoitoon muihin teihin verrattuna 

Talvihoidon linjaukset pääteiden hoidon tasosta ovat vaikuttaneet tyytyväisyyteen. Pääteiden talvihoidon arvot ovat 3,5:en luokkaa, kun puolestaan muiden teiden arvot jäävät alle kolmen. Taustalla voi vaikuttaa myös viime kesän poikkeuksellisen lyhyt päällysteohjelma, jolloin uutta ja tasaista pintaa pystyttiin tekemään pääsääntöisesti vain vilkkaimmalle maantieverkolle.

”Tyytyväisyys laski hivenen lähes kaikilla osa-alueilla, mutta eniten parannusta kaivattaisiin lumen auraukseen ja tienpinnan tasaisuuteen pääteillä sekä muilla teillä. Suolan käyttöön pääteillä ollaan keskimäärin tyytyväisiä, mutta iso osa tienkäyttäjistä haluaisi jo vähentää suolan käyttöä. Moni haluaisi, että teitä hiekoitettaisiin enemmän, erityisesti alemmalla tieverkolla”, toteaa Pirinen.

Yksityishenkilöistä yli puolet vastaajista oli tyytyväisiä (55 %) tai erittäin tyytyväisiä (8 %) pääteiden talvihoidossa liukkaiden torjuntaan ja lumen auraukseen. Raskaasta liikenteestä yhteensä 34 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä pääteiden talvihoitoon. Pyöräilijöistä yhteensä 35 % vastanneista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä maanteiden yhteydessä olevien pyöräväylien talvihoitoon. Jalankulkijoista vastaavasti yhteensä 42 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä maanteiden yhteydessä oleviin jalankulkuväyliin.

Tarkempia tietoja tutkimuksesta

Vuosittain toteutettu Väyläviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus tarjoaa tietoa 18–74-vuotiaiden yksityishenkilöiden ja raskaan liikenteen edustajien kokemuksista sekä mielipiteistä maanteiden talvihoitoon liittyen. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään Väyläviraston ja ELY-keskusten toiminnan onnistumisen arvioinnissa sekä apuna toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa.

Tiedonkeruu toteutettiin tänä vuonna 29.1.-25.3.2024 lähetetyllä postikyselyllä, johon sisältyi myös mahdollisuus vastata internetissä. Tänä vuona vastaajia oli hieman edellisvuotta enemmän. Tutkimukseen vastasi kaiken kaikkiaan 7095 yksityishenkilöä ja 1284 ammattiautoilijaa. Laajempi tutkimusraportti julkaistaan myöhemmin toukokuussa.

”Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen avulla saadaan palautetta tiestön hoidosta ja tilasta tienkäyttäjien näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksia käydään läpi ELY-keskusten kanssa ja hyödynnetään talvihoidon kehittämisessä”, kertoo Pirinen.

Lisätietoja:

maanteiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen, Väylävirasto

p. 029 534 3339

[email protected]

Pääteitä ovat valtatiet ja kantatiet numeroilla 1–39 ja 40–99. Osa pääteistä on pääväyliä. Pääväylät yhdistävät valtakunnallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset ja solmukohdat, ja ne palvelevat erityisesti pitkien etäisyyksien työmatkaliikennettä sekä elinkeinoelämän tavarakuljetuksia. Pääväylät on määritetty liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 1.1.2019.

Muita teitä ovat seututiet ja yhdystiet numeroilla 100–999 ja 1000–19999

ELY-keskukset:

Eteläinen hankinta-alue:

Kunnossapito, yksikönpäällikkö Tuomas Vasama, [email protected]

Varsinais-Suomen hankinta-alue:

Kunnossapito, yksikönpäällikkö Katja Levola, [email protected]

Keski-Suomen hankinta-alue:

Kunnossapito, yksikönpäällikkö Jere Toppinen, [email protected]

Pohjoinen hankinta-alue:

Kunnossapito, yksikönpäällikkö Kari Parikka, [email protected]

Katso myös

Missä päin oltiin tyytyväisimpiä maanteiden talvihoitoon? Entä missä parannettiin eniten? 

Maanteiden talvihoito

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2024 Urakkatasoiset tulokset (zip-kansio)

 

Liitteet