Hyppää sisältöön

Missä päin oltiin tyytyväisimpiä maanteiden talvihoitoon? Entä missä puolestaan parannettiin eniten?

Julkaistu 15.5.2024 10.00

 

Väylävirasto selvitti jälleen tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen avulla, missä päin Suomea olivat tyytyväisimmät tienkäyttäjät viime talven aikana sekä missä tienkäyttäjien tyytyväisyys parantui eniten. Tutkimus antaa arvokasta tietoa niin urakoitsijoille kuin myös Väylävirastolle, mahdollistaen toiminnan kehittämisen. Laajempi tutkimusraportti talven tutkimuksen tuloksista julkaistaan vielä myöhemmin toukokuussa.

Väylävirasto asettaa maanteiden talvihoidolle tietyn palvelutason, jonka toteutumisesta vastaa ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri –vastuualueet teiden kunnossapidon tilaajina. Maanteiden hoitourakat kilpailutetaan alueellisesta tienpidosta vastaavien ELY-liikennevastuualueiden toimesta laatuvaatimuksilla. Urakoita on 79 ja niistä vastaa palveluntuottajat yleensä noin viisivuotisen sopimuskauden ajan.  

Väylävirasto selvittää vuosittain tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen perusteella tienkäyttäjien palvelussa parhaiten onnistuneet ja asiakastyytyväisyydessä eniten parantaneet maanteiden hoitourakat talven aikana. Tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja urakoiden kannustimissa.

Urakoitsijoilla mahdollisuus vaikuttaa tienkäyttäjien tyytyväisyyteen  

Urakoitsijat voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa monin eri tavoin asiakkaiden tyytyväisyyteen Esimerkiksi työkoneiden- ja laitteiden valinnalla, henkilöstöllä ja työskentelytavoilla urakoitsijoilla on mahdollisuus vaikuttaa työssään onnistumiseen. Lisäksi ennakoimalla sääolosuhteita, ajoittamalla työt oikea-aikaisesti ja hyödyntämällä aluetuntemusta voivat urakoitsijat optimoida työssään onnistuminen.  

Maanteiden talvihoito kattaa monenlaisia tehtäviä, kuten lumenpoiston, liukkauden torjunnan ja polanteiden tasaamisen. Kaikki hoitourakat eivät kuitenkaan ole samanlaisia, vaan niissä on eroja liittyen esimerkiksi liikennemäärään ja ympäristöön. Hoitourakat jaetaankin kolmeen eri kategoriaan: erittäin vaativiin urakoihin, vaativiin urakoihin ja perusurakoihin.  

Tienkäyttäjät olivat tällä kertaa tyytyväisimpiä talvihoitoon seuraavien urakoiden alueilla:  

Erittäin vaativissa hoitourakoissa tyytyväisimpiä oltiin Oulussa (Destia). Vaativissa urakoissa sen sijaan tyytyväisimpiä oltiin Mäntsälässä (Työyhteenliittymä Yli-Hyrylä MHU) ja Kuopiossa (Savon Kuljetus Oy). Perusurakoissa tyytyväisimpiä oltiin Iis (Destia), toisiksi tyytyväisimpiä Ivalossa (Destia) ja kolmanneksi tyytyväisimpiä Vetelissä (YIT) 

Tienkäyttäjien tyytyväisyys oli parantunut eniten seuraavissa urakoissa: 

Erittäin vaativissa urakoissa tienkäyttäjien tyytyväisyys oli parantunut eniten Oulussa (Destia), vaativissa puolestaan Kemissä (Terranor Oy) ja Mäntsälässä (Työyhteenliittymä Yli-Hyrylä MHU). Perusurakoissa eniten tyytyväisyys oli parantunut Iissä (Destia), toisiksi eniten Pellossa (YIT) ja kolmanneksi eniten Pudasjärvellä (YIT).  

Maanteiden hoidon urakkamallin painopisteet  

Maanteiden hoidon urakkamallissa on pyritty kustannustehokkuuden lisäksi korostamaan tienkäyttäjien saamaa palvelutasoa, tilaajan ja palveluntuottajan yhteistyötä sekä tuomaan joustoa vaihtelevien vuosien hoidon tarpeisiin siten, että myös pitkinä ja runsaslumisina talvina pystytään takaamaan tienkäyttäjille turvallinen liikkuminen päivittäin. 

”Pitkä ja osin hankalankin talvi haastoi hoitourakoitsijoita talvihoitotöissä. Tienkäyttäjien mielestä viime talvena hoitourakoiden onnistumistumia oli erityisesti Pohjois-Suomessa. Ilahduttavaa on, että useampi eri hoitourakoitsija oli näiden onnistumisten takana. Erityistä kiitosta ansaitsevat aliurakoitsijat, jotka ovat paikallisesti hyvän työn toteuttaneet”, toteaa maanteiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen Väylävirastosta.  

Lisätietoja:

Väylävirasto:

maanteiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen

p. 029 534 3339

[email protected]

ELY-keskukset:

Eteläinen hankinta-alue:

Kunnossapito, yksikönpäällikkö Tuomas Vasama, [email protected]

Varsinais-Suomen hankinta-alue:

Kunnossapito, yksikönpäällikkö Katja Levola, [email protected]

Keski-Suomen hankinta-alue:

Kunnossapito, yksikönpäällikkö Jere Toppinen, [email protected]

Pohjoinen hankinta-alue:

Kunnossapito, yksikönpäällikkö Kari Parikka, [email protected]

Katso myös:

Maanteiden talvihoito

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2024: Urakkatasoiset tulokset (zip-kansio)

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tulokset: talvikausi maanteillä oli pitkä ja tyytyväisyys talvihoitoon laski hieman edellistalvesta vuoden 2022 tasolle

Liitteet