Takaisin

Tasoristeysturvallisuutta parannetaan uudella tavalla Olli–Porvoo-rataosalla

Tasoristeysturvallisuutta parannetaan uudella tavalla Olli–Porvoo-rataosalla

Julkaistu 02.11.2016

Liikennevirasto on rakennuttamassa neljään tasoristeykseen uudentyyppiset varoituslaitteet Ollin ja Porvoon välisellä rataosalla. Toteutuksessa hyödynnetään innovatiivisella tavalla Toijala-Valkeakoski-rataosalla vuonna 2014 koekäyttöön otettujen huomiolaitteiden ja perinteisten varoituslaitosten tekniikkaa integroimalla ne toisiinsa. Avainsanana on uuden ja vanhan teknologian saumaton yhteispeli.

Liikennevirasto testaa Olli–Porvoo-rataosalla, voiko uuden ja vanhan teknologian liitolla parantaa tasoristeysten turvallisuutta. Tästä syystä Liikennevirasto asentaa uudenlaiset varoituslaitteet neljälle eri tasoristeykselle. Nämä tasoristeykset ovat Olli, Ali-Vekkoski, Kinnari ja Hinthaara. Olliin ja Kinnariin asennetaan puomein, soittokelloin ja valoin varoittava puolipuomilaitos. Ali-Vekkoskelle ja Hinthaaraan asennetaan valoin ja soittokelloin varoittava valo- ja äänivaroituslaitos.

Tasoristeysten varoituslaitteiden asentaminen, testaus ja käyttöönotto on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2016 loppuun mennessä. Tämän jälkeen alkaa koekäyttöjakso, jolloin laitteiston toiminnasta kerätään käyttökokemuksia.

Uusien varoituslaitteiden älystä vastaa tamperelainen Jet-Tank Oy. Varoituslaitteissa käytetään muun muassa GPS-paikannusta ja langatonta tiedonsiirtoa. Vastaavan teknologian hyödyntämisestä on saatu hyviä kokemuksia Toijala–Valkeakoski-rataosalla vuonna 2014 alkaneessa kokeilussa. Lisäksi uusissa varoituslaitoksissa hyödynnetään Liikenneviraston kunnostettua kierrätysmateriaalia.

Kehitystyössä ja pian alkavassa koekäytössä ovat Liikenneviraston ja Jet-Tankin lisäksi mukana myös Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja VR Yhtymä Oy.

Lisätietoa

Liikenneviraston yhteyshenkilöinä hankkeeseen liittyen on projektipäällikkö Veli-Matti Kantamaa (puh. 029 534 3813).

Laitetoimittajan Jet-Tank Oy:n yhteyshenkilönä on toimitusjohtaja Henri Soininen (puh. 040 214 0014).