Hyppää sisältöön

Kansainvälistä merenkulun turvalaitepäivää vietetään 1.7. 

Julkaistu 1.7.2024

Merenkulun turvalaitteille omistettu päivä muistuttaa turvalaitteiden ja muiden navigointipalveluiden tärkeästä merkityksestä osana turvallista vesiliikennettä. Sitä vietetään vuosittain kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön IALA:n perustamispäivänä, 1. heinäkuuta. 

Merenkulun perinteisiä turvalaitteita ovat vesiväylien merkitsemistä varten asetetut silmin havaittavat laitteet, kuten majakat, loistot, viitat, poijut ja linjataulut. Kansainvälinen merenkulun turvalaitejärjestö IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) määrittelee merenkulun turvalaitteet kuitenkin huomattavasti tätä laajemmin; turvalaitteita ovat kaikki sellaiset alusten ulkopuoliset laitteet, järjestelmät tai palvelut, joiden tarkoitus on parantaa yksittäisten alusten ja/tai alusliikenteen turvallista ja tehokasta navigointia. Näitä ovat esimerkiksi virtuaaliset turvalaitteet, radionavigaatiojärjestelmät ja alusliikennepalvelu (VTS). 

Suositukset yhdenmukaistavat turvalaitteita 

IALA valmistelee ja julkaisee kaikkia merenkulun turvalaitteita koskevia standardeja, suosituksia ja ohjeita, joita noudattamalla voidaan varmistaa meriliikenteen yhdenmukainen toimintaympäristö maailmanlaajuisesti. Järjestö tarjoaa tärkeän kansainvälisen yhteistyöfoorumin ja verkoston, jonka kautta voidaan myös edistää merenkulun digitalisaatiota sekä kehittää ja harmonisoida globaalisti uusia navigointiturvallisuutta parantavia palveluita.  

Suomessa on kansainvälisessäkin vertailussa huomattavan suuri määrä merenkulun turvalaitteita (yli 34 000 kpl), ja osallistumme aktiivisesti niitä koskevien suositusten ja ohjeiden laadintaan IALA:ssa. Aktiivisella osallistumisella varmistamme suositusten ja ohjeiden soveltuvuuden Suomen olosuhteisiin.  

IALA on muuttumassa valtioiden väliseksi järjestöksi  

IALA on toiminut vuodesta 1957 asti eri maiden merenkulkuviranomaisten välisenä voittoa tuottamattomana järjestönä. Vuonna 2014 järjestön yleiskokous päätti käynnistää statusmuutoshankkeen, jonka tarkoitus oli muuttaa järjestö valtioiden väliseksi. Hanke saavutti ensimmäisen merkittävän virstanpylväänsä vuoden 2020 keväällä, jolloin saatiin viimeisteltyä järjestöä koskeva valtiosopimus. Sopimuksessa määritetään, että järjestön statusmuutos käynnistyy, kun 30 valtiota on ratifioinut sopimuksen. 

Suomi ratifioi valtiosopimuksen alkuvuonna 2023 ja viimeinen tarvittava ratifiointi saatiin toukokuun 2024 lopulla. Sopimuksen mukaisesti statusmuutos astuu voimaan 90 pv viimeisestä tarvittavasta ratifioinnista eli 22.8.2024.  

Suomi osana IALA:n toimintaa  

Statusmuutoksen jälkeen Suomen valtiosta tulee IALA:n jäsen. Väylävirasto koordinoi kansallista valmistelua sekä toimii kansallisena yhteyspisteenä järjestön suuntaan. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja muut viranomaiset osallistuvat toimintaan yhteisen maajäsenyyden alla. Myös suomalaisten yritysten on edelleen mahdollista osallistua toimintaan oman jäsenyytensä kautta. 

Lisätietoja: 

Simo Kerkelä, Väylävirasto 
p. 029 534 3354 
[email protected] 

Janina Tapia Cotrino, Traficom 
p. 029 534 6756 
[email protected]