Hoppa till innehåll

Internationella dagen för säkerhetsanordningar för sjöfarten firas den 1 juli

Publicerad 1.7.2024

Dagen tillägnad säkerhetsanordningar för sjöfarten påminner om den viktiga betydelsen av säkerhetsanordningar och andra navigeringstjänster som en del av en säker sjötrafik. Dagen firas varje år den 1 juli, då den internationella fyrorganisationen IALA grundades.

Traditionella säkerhetsanordningar för sjöfarten är anordningar, såsom fyrar, ledfyrar, prickar, bojar och enstavlor, som placerats så att de upptäckts visuellt för att märka ut farleder. Den internationella fyrorganisationen IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) definierar dock säkerhetsanordningarna för sjöfarten betydligt mer omfattande än så. Säkerhetsanordningar är alla anordningar, system eller tjänster som inte hör till fartyget och som är avsedda att förbättra säkerheten och effektiviteten för navigeringen för enskilda fartyg/och eller fartygstrafiken. Sådana är till exempel virtuella säkerhetsanordningar, radionavigeringssystem och fartygstrafikservice (VTS).

Rekommendationerna förenhetligar säkerhetsanordningarna

IALA bereder och publicerar standarder, rekommendationer och anvisningar för alla säkerhetsanordningar för sjöfarten. Genom att iaktta dessa kan man säkerställa en enhetlig verksamhetsmiljö inom sjöfarten globalt. Organisationen tillhandahåller ett viktigt internationellt samarbetsforum och nätverk, genom vilket man också kan främja digitaliseringen av sjöfarten samt utveckla och harmonisera nya tjänster som förbättrar navigeringssäkerheten globalt. 

Finland har även i en internationell jämförelse ett anmärkningsvärt stort antal säkerhetsanordningar för sjöfarten (över 34 000) och vi deltar aktivt i att utarbeta rekommendationer och anvisningar för dem i IALA. Genom det aktiva deltagandet säkerställer vi att rekommendationerna och anvisningarna är lämpliga för Finlands förhållanden. 

IALA håller på att ändras till en mellanstatlig organisation 

IALA har fungerat som en ideell organisation mellan sjöfartsmyndigheterna i olika länder sedan 1957. År 2014 beslutade organisationens generalförsamling att inleda ett projekt för att ändra status, vars syfte var att ändra organisationen till en mellanstatlig organisation. Projektet nådde sin första stora milstolpe våren 2020, då man kunde slutföra statsavtalet rörande organisationen. I avtalet fastställs att en ändring av organisationens status inleds när 30 stater har ratificerat avtalet.

Finland ratificerade den mellanstatliga överenskommelsen i början av 2023 och den sista behövliga ratificeringen erhölls i slutet av maj 2024. I enlighet med avtalet träder statusändringen i kraft 90 dagar efter den sista behövliga ratificeringen, det vill säga den 22 augusti 2024. 

Finland som en del av IALA:s verksamhet 

Efter statusändringen blir finska staten medlem i IALA. Trafikledsverket koordinerar den nationella beredningen och fungerar som nationell kontaktpunkt för organisationen. Traficom och andra myndigheter deltar i verksamheten under det gemensamma landmedlemskapet. Det är fortfarande möjligt även för finländska företag att delta i verksamheten genom sitt eget medlemskap.

Ytterligare information:
Simo Kerkelä, Trafikledsverket
tfn 029 534 3354
[email protected]

Janina Tapia Cotrino, Traficom
tfn 029 534 6756
[email protected]