Hyppää sisältöön

Turku–Uusikaupunki-ratahanke: Kustavintien ylikulkusillasta tehdään suunnitelma

Julkaistu 6.2.2023 13.20

 

Kustavintien (mt 192) eteläpuolelle on päätetty Ramboll Oy:n esiselvityksen perusteella suunnitella radan ylittävä silta. Silta korvaisi nykyisen tasoristeyksen Maskussa. Esiselvitys on osa Turku–Uusikaupunki-ratasuunnitelmaa. 

Toteutuessaan sillan rakentamiskustannukset olisivat noin 20 miljoonaa euroa, josta suunnittelun osuus on noin 2,6 miljoonaa euroa. Rakentamisesta ei ole tehty päätöstä. 

Suunnittelu sisällytetään Turku–Uusikaupunki ja Raisio–Naantali perusparantaminen -hankkeen ratasuunnitelmaan. Samaan suunnitelmaan sisällytetään myös jalkakäytävän ja pyörätien suunnittelu Kustavintien itäpuolelle, Tanilantien ja Somersojantien välille. 

Tällä hetkellä nopeusrajoitus Kustavintiellä on tasoristeyksen vuoksi 60 kilometriä tunnissa, mutta uusi silta mahdollistaisi enimmäisnopeuden noston 80 kilometriin tunnissa eli maanteiden yleisen nopeusrajoituksen mukaiseksi. Liikennemäärä tiellä vuonna 2021 oli 7 200 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus oli noin 390 ajoneuvoa. Ennuste vuodelle 2050 on noin 9 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.  

Turku–Uusikaupunki ja Raisio–Naantali perusparantaminen, ratasuunnitelmavaihe 

Turun ja Uudenkaupungin välille suunnitellaan rautatien ja tasoristeyksien perusparannuksia. Yksiraiteinen, 65 kilometriä pitkä tavaraliikenteen rataosa Turun ja Uudenkaupungin välillä kulkee Turun, Raision, Maskun, Nousiaisen, Mynämäen, Vehmaan ja Uudenkaupungin alueella. 

”Hankkeessa on käynnissä ratasuunnitelmavaihe. Ratasuunnitelmat laaditaan Turku–Uusikaupunki-rataosalla kunta- ja kaupunkikohtaisesti jaoteltuina erillisinä ratasuunnitelmina. Ratasuunnitelman on määrä valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä”, kertoo projektipäällikkö Erkki Mäkelä Väylävirastosta. 

Lisätietoja 
 
Projektipäällikkö Erkki Mäkelä, Väylävirasto 
p. 029 534 3822, [email protected] 
 
Hanke verkossa 
https://vayla.fi/turku-uusikaupunki-raisio-naantali

Kustavintien esiselvitys