Hyppää sisältöön

Maastotutkimukset Mynämäellä käynnistävät ison ratahankkeen suunnittelun Varsinais-Suomessa

Julkaistu 16.5.2022 10.00

 

Maastotutkimukset radan varressa Mynämäellä polkaisevat käyntiin ison ratasuunnitteluhankkeen, jossa suunnitellaan parannuksia Turun ja Uudenkaupungin sekä Raision ja Naantalin välisiin raideyhteyksiin. Maastotutkimukset alkavat Mynämäellä maanantaina 23.5.

Työ aloitetaan tutkimuspisteiden merkinnällä maastoon sekä kaapeli- ja johtoselvityksillä viikolla 21. Maaperätutkimukset aloitetaan viikolla 22 ja niiden arvioidaan kestävän heinäkuun loppuun saakka. Maaperätutkimuksia ja mittauksia tullaan tekemään koko hankkeen alueella vuosien 2022 ja 2023 aikana.

Mittauksia tehdään maastossa ja laserkeilauksilla

Ratahankkeen suunnittelun pohjatietojen keräämiseksi radan ympäristössä tehdään mittauksia, kairauksia ja muita maaperätutkimuksia. Ratasuunnitelman laatimisen aloittamisesta on tehty 20.04.2022 ratalain mukainen kuulutus.
     Suunnittelua varten rataosuus myös ilmakuvataan ja laserkeilataan lentokoneesta. Ilmakuvausta varten alueelle rakennetaan signaalimerkkejä, joiden koordinaatit mitataan. 

Merkittäviä parannuksia suunnitteilla rataan ja turvallisuuteen

Turku-Uusikaupunki ja Raisio Naantali -suunnitteluhankkeessa parannetaan tasoristeyksien tur-vallisuutta, korjataan radan päällysrakennetta kiskojen ja ratapölkkyjen osalta, korjataan raiteen tukikerroksia, tehdään routaeristyksiä alusrakenteeseen ja parannetaan radan stabiliteettia.
Suunnittelualue kattaa Turun, Raision, Maskun, Nousiaisen, Mynämäen, Vehmaan, Uudenkaupungin ja Naantalin kuntien alueilla kulkevan radan. Ratasuunnitelmien on määrä valmistua kesäkuuhun 2023 mennessä. 

Hankkeen tavoitteena on parantaa rataverkon ja tienkäyttäjien turvallisuutta. Radan korjaus-toimenpiteillä ylläpidetään liikenteen toimivuutta sekä saavutettavuutta alueiden välisillä yhteyksillä ja myös huolehtimalla kansainvälisten yhteyksien toimivuutena. Rataosuuden sähköistys vähentää liikenteen ilmastovaikutuksia ja parantaa raideliikenteen kilpailukykyä.    

Lisätiedot

Projektipäällikkö Erkki Mäkelä, Väylävirasto
p. 029 534 3822, [email protected]


Hankkeelle tullaan avaamaan hankesivut Väyläviraston verkkosivustoille osoitteeseen https://vayla.fi. Hankesivuilta löytyy lisätietoja hankkeen sisällöstä, etenemisestä ja aikatau-luista.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.