Hyppää sisältöön

Tilusjärjestely vähentää tasoristeyksien määrää ja lisää radan turvallisuutta

Julkaistu 8.6.2023

Raision ja Naantalin sekä Turun ja Uudenkaupungin väliset raideyhteydet kulkevat maaseutumaisissa maisemissa. Näillä rataosilla on jopa 110 tasoristeystä, joiden juuret juontavat pitkälle maanviljelyn historiaan. Käynnissä olevilla tilusjärjestelyillä sovitellaan maanomistuksia uudelleen radan ylitystarpeiden poistamiseksi.

Kuva Varsinais-Suomesta hankkeen suunnittelualueelta.

Tasoristeykset ovat historian havinaa

Tasoristeykset ovat turvallisuusriski raideliikenteelle ja tienkäyttäjille. Turku-Uusikaupunki ja Raisio-Naantali hankkeen rataosuuksilla on jopa 110 tasoristeystä, jotka on rakennettu aikoinaan maanomistuksen mukaisesti. Tilusjärjestely on kiinteistöjärjestelytoimitus, jolla parannetaan kiinteistöjaotusta.

”Valtio oli aikanaan velvollinen rakentamaan tasoristeyksen maanviljelijälle, mikäli rata rakennettiin pelto-alan poikki. Tästä syystä tasoristeyksiä on radan varrella paikoitellen hyvinkin tiuhaan.”, kertoo hankkeen kiinteistöpuolen asiantuntija Don Seres Ramboll Oy:stä.

Tilusjärjestelyä johtaa Maanmittauslaitos

Tilusjärjestelyllä pyritään pääsemään 24 tasoristeyksestä eroon, jolloin niitä jäisi vielä 5 tilusjärjestelyalueille. Maanmittauslaitos selvittää maanomistajien kanssa vaihtoehdot, joilla tiluksia uudelleenjärjestelemällä tasoristeyksiä saataisiin poistettua.

”Tilusjärjestelyllä pyritään löytämään win-win-tilanne, josta hyötyvät sekä maanomistaja että Väylävirasto. Yhtenäisempi viljelyalue on maanomistajalle kustannustehokkaampi. Tasoristeykset ovat myös merkittävä turvallisuusriski ja aiheuttavat lisäksi Väylävirastolle ylläpitokustannuksia”, kertoo Seres.

Tilusjärjestelyä ei ole aiemmin hyödynnetty kuin yhdessä ratahankkeessa, ja tämäkin on vielä kesken. Tilusjärjestelyllä on mahdollista välttää pakkolunastukset, joita ratahankkeissa on yleensä tehty. Menettelytapana tilusjärjestely on siis molempien osapuolten kannalta sovittelevampi ja siten mukavampi vaihtoehto.
 

Maanomistajat positiivisia tilusjärjestelylle

Maanmittauslaitos tekee palstojen tilusjärjestelystä ehdotuksen, johon maanomistajat ottavat kantaa. Tämän jälkeen tehdään päätös, edetäänkö prosessissa. Mikäli asianosainen on päätökseen tyytymätön voi muutosta hakea maaoikeudessa.

”Hankkeessa on käyty avointa vuoropuhelua tilusjärjestelystä maanomistajien kanssa. Suhtautuminen uudelleenjärjestelyihin on ollut myönteistä. Tilusjärjestely on eräs olennaisista työkaluista toimivan ja turvallisen lopputuloksen saavuttamiseksi sekä väylähankkeen että alueen toimijoiden kannalta”, toteaa kiinteistöyksikön päällikkö Antti Castren Väylävirastosta.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta