Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta: Turku-Uusikaupunki tasoristeykset ja perusparantaminen, ratasuunnitelma; Turku, Raisio, Masku, Nousiainen, Mynämäki, Vehmaa, Uusikaupunki

Väylävirasto aloittaa Turku-Uusikaupunki hankekokonaisuutta koskien seuraavien kaupunkien ja kuntien alueilla erillisten ratasuunnitelmien laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen:
•    Turku-Uusikaupunki tasoristeykset ja perusparantaminen, ratasuunnitelma, Turku
•    Turku-Uusikaupunki tasoristeykset ja perusparantaminen, ratasuunnitelma, Raisio
•    Turku-Uusikaupunki tasoristeykset ja perusparantaminen, ratasuunnitelma, Masku
•    Turku-Uusikaupunki tasoristeykset ja perusparantaminen, ratasuunnitelma, Nousiainen
•    Turku-Uusikaupunki tasoristeykset ja perusparantaminen, ratasuunnitelma, Mynämäki
•    Turku-Uusikaupunki tasoristeykset ja perusparantaminen, ratasuunnitelma, Vehmaa
•    Turku-Uusikaupunki tasoristeykset ja perusparantaminen, ratasuunnitelma, Uusikaupunki

Suunnitelmat sijoittuvat rataosalle Turku-Uusikaupunki. Suunnitelma-alueella laaditaan yhteensä seitsemän erillistä kunta-/kaupunkikohtaista ratasuunnitelmaa. Tasoristeyksiin kohdistuvat toimenpiteet koostuvat pää-sääntöisesti tasoristeysten poistoista ja tiejärjestelyistä. Suunnitelmat sisältävät myös maanteihin liittyvä toimenpiteitä. Lisäksi ratasuunnitelmat sisältävät perusparantamisen toimenpiteistä mm. päällysrakenteen, kuivatuksen, stabiliteetin ja taitorakenteiden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä.

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Suunnitelmien edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmista. Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Erkki Mäkelä, puhelin 029 534 3822, [email protected]

Julkaistu 20.04.2022