Hyppää sisältöön

Kehä I Laajalahti: Linnustonseuranta 2020 -raportti on julkaistu

Julkaistu 27.1.2021

Laajalahdessa keväällä ja kesällä 2020 toteutetun linnustoseurannan virallinen raportti on julkaistu.

Kuvassa Espoon Laajalahden alueella esiintyviä lintulajeja

Vaikka hankkeen yhteydessä ei toimita Natura-alueella, ovat ympäristöviranomaiset edellyttäneet, että vaikutuksia Natura-alueen linnustoon seurataan Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksymän seurantaohjelman mukaisesti. Seurantaa jatketaan myös vuonna 2021.

Ympäristösuunnittelu Environ raportti kattaa kootusti viime vuoden (2020) seurannan toteuttamisen ja tulokset. Seurantaan kuuluivat Natura-alueen pesimälinnuston kartoitus, vesilintujen poikastuoton arviointi sekä vesilintujen ja eräiden muiden lintulajien muutonaikaisen runsauden selvittäminen. Seurannan keskeisenä tavoitteena oli selvittää rakentamistöiden vaikutuksia Laajalahden linnustoon, erityisesti eri lajien parimääriin, elinpiirien sijoittumiseen ja lintujen muutonaikaiseen esiintymiseen.

Lintulajistossa ei todettu merkittäviä muutoksia vuoteen 2019 verrattuna. Kesällä 2019 pesiväksi tulkittua kurkea ja sitruunavästäräkkiä ei vuoden 2020 laskennoissa todettu. Uusina kosteikkolajeina havaittiin kaulushaikara, laulujoutsen ja liejukana. Muu kosteikkoalueen lintulajisto oli samaa kuin edellisenä kesänä. 

Raide-Jokerin rakentaminen on edellyttänyt uusia liikennejärjestelyjä Kehä I:llä, jossa tien parannustyöt olivat käynnissä laskennan aikaan keväällä 2020. Rakentaminen tapahtui vanhojen ajoratojen kohdalla tai niiden vieressä, eikä ulottunut Natura-alueelle. Lintulaskentojen aikana ei valmistuneen raportin mukaan todettu Kehä I:n tai Raide-Jokerin työmaista aiheutuvia melupiikkejä tai muita haittoja, joiden voisi olettaa häirinneen Natura-alueen linnustoa.

Lue koko raportti tästä

Tämä artikkeli on julkaistu Kehä I Laajalahti –hankkeen uutiskirjeessä. Voit liittyä uutiskirjeen jakelulistalle tästä.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.