Hyppää sisältöön

Kehä I Laajalahti: Ruukinrannantien varteen rakennetaan hulevesipainanteita

Julkaistu 17.2.2021

Hulevesien hallinnassa yhtenä tyyppiratkaisuna käytetään yleisesti hulevesipainanteita eli istutettuja viivytyspainanteita tai -ojia. Hulevesipainanteen tehtävänä on imeä tai viivyttää ympäröiviltä alueilta valuvaa vettä, joka puolestaan vähentää hulevesien laskuojaan kohdistuvaa kuormitusta.

Karttakuva Espoon Ruukinrantaan rakennettavista hulevesipainanteista

Hulevesipainanteiden rakentaminen Ruukinrannantien varrella, molemmin puolin Elfvikinojaa, aloitettiin tällä viikolla kaivuutöillä. Tarkoituksena on tasata veden virtausta, viivästyttää hulevesiä ja minimoida tulvariskiä ojan alajuoksulla sijaitseville kiinteistöille.  Toimenpiteellä varmistetaan samalla, että Ruukinrannan alikulkukäytävän jalankulun ja pyöräilyn yhteydet säilyvät käytettävissä rankkasateista huolimatta. Töiden on tarkoitus valmistua viimeistelyineen toukokuussa 2021.

 

Karttakuva Kehä I:n läheisyyteen Espoon Ruukinrantaan rakennettavista hulevesipainanteista

 

Rakennettavien painanteiden edellyttämä viivytystilavuus on laskettu kerran vuodessa toistuvan rankkasadetilanteen mukaan, joka on noin 280 m3. Molempien hulevesipainanteiden luiskien yläreunojen sekä altaan pohjien annetaan kasvittua itsekseen. Kasvuston kehittymistä tullaan seuraamaan vähintään kahden vuoden ajan. Hulevesirumpujen päätyjen eroosiosuojaus toteutetaan kenttäkiveyksenä ja luiskissa puolestaan 100 prosenttisesti biohajoavalla ja puutapeilla kiinnitettävällä eroosiosuojamatolla. Painanteiden pohjapadot tehdään luonnonkivistä.

Lue lisää Kehä I Laajalahti -hankkeesta

Kehä I Laajalahti: Linnustonseuranta 2020 -raportti on julkaistu


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.