Hyppää sisältöön

Kehä I parantaminen Laajalahdessa valmistui: pyöräilyn ja jalankulun reitti Leppävaarasta Tapiolaan entistä sujuvampi

Julkaistu 8.9.2021 14.40

 

Piirroskuva, joka kertoo, mitä parannuksia Kehä I Laajalahden-hankkeessa tehtiin pyöräilyn ja jalankulun reiteille

Pyöräilyn ja jalankulun väylien parannustyöt on saatu päätökseen Kehä I Laajalahden hankealueella. Kaikkiaan pyöräilyn ja jalankulun väyliä parannettiin noin 4,8 kilometrin matkalla. Tehtyjen parannuksien myötä pyörämatka Leppävaarasta Tapiolaan saatiin sekä turvallisemmaksi että nopeammaksi. Kehätien ajokaistat valmistuivat jo kesäkuussa, ja nyt pyöräilyn ja jalankulun reittien sekä viher- ja muiden viimeistelytöiden valmistuttua koko hanke valmistuu useita kuukausia etuajassa.

Pyöräilyn ja jalankulun väylien parannustyöt on saatu päätökseen Kehä I Laajalahden-hankealueella. Näin hanke on kokonaisuudessaan valmis ja viimeisetkin liikenteen poikkeusjärjestelyt on purettu. Hankkeessa toteutettiin pyöräliikenteen Kehä I:n suuntaista Laajalahdenbaanaa noin kahden kilometrin matkalta parantamalla muun muassa jalankulun ja pyöräilyn erottelua sekä toteuttamalla yhteydelle laadukkaat opasteet. Lisäksi lisättiin yhteyksiä Kehä I:n suuntaisesti ja rakennettiin uudet alikulkukäytävät kehätien ali Sakkolaan ja Ruukinrantaan, sekä Laajalahdensolmun uuteen eritasoliittymään. Kaikkiaan pyöräilyn ja jalankulun väyliä parannettiin noin 4,8 kilometrin matkalla.

Ympäristö kiittää: pyöräilijöiden uusi laatuväylä paransi yhteyksiä Espoon ja naapurikuntien välillä

”Pyöräilyn ja jalankulun reittien valmistuminen on upea asia espoolaisille. Espoo haluaa satsata pyöräilyn ja jalankulun edellytysten kehittämiseen ja rakenteilla on pyöräilijöiden baanaverkko, joka yhdistää Espoon aluekeskukset toisiinsa ja naapurikaupunkeihin. Pyöräilyn suosio on kasvanut tasaisesti ja etenkin korona-aikana moni on siirtynyt käyttämään pyörää pääasiallisena kulkuneuvona. Uskomme tämän kehityksen jatkuvan, mikä on hieno asia myös ympäristön kannalta Espoon baanaverkon rakentaminen ja laatutason parantaminen etenee vaiheittain tulevien vuosien aikana”, kertoo hankepäällikkö Mira Saarentaus Espoosta.

Hankkeessa rakennettiin myös noin 300 metriä pitkä kivikoriseinä Kurkijoentieltä Turunväylän suuntaan suojaamaan pyöräilyn ja jalankulun väylää. Kyseisen kohdan rikkonaisesta kallioleikkauksesta saattaisi pudota kiviä väylälle, joten kivikorirakenne toimii kalliopinnan suojarakenteena ja takaa turvallisen liikkumisen väylällä.

Kuvassa kuvattuna Laajalahdenbaanaa Suvannonpolun kohdaltaKuvassa Laajalahdenbaanaa kuvattuna Suvannonpolun kohdalta

Liito-oraville 16 hyppypuuta Kehä I:n yli

Luontoarvojen huomiointi oli tärkeä osa hanketta alusta lähtien. Erityisen tästä hankkeesta tekee se, että hankealue on liito-oravien pesintäreviiriä. Liito-oravien kulku Kehä I:n yli turvattiin suojaamalla vanhaa puustoa, asentamalla 16 kappaletta uusia keinotekoisia hyppypuita sekä puuistutuksia.

Lisäksi hankealueen läheisyydessä sijaitsevan Laajalahden Natura-alueen lintujen pesimäajat rauhoitettiin meteliä aiheuttavavalta työltä ja Elfvikin vanhojen metsien suojelualueen puiden säilyttämiseen kiinnitettiin erityishuomiota.

Alueen väyliä ja kiinteistöjä suojattiin hulevesiltä rakentamalla Ruukinrannantien varrelle molemmin puolin Elfvikinojaa hulevesipainanteita. Hulevesipainanteet ovat istutettuja viivytyspainanteita tai -ojia, jotka imevät ympäröiviltä alueilta valuvaa vettä. Tarkoituksena on tasata veden virtausta, viivästyttää hulevesiä ja minimoida tulvariskiä ojan alajuoksulla sijaitseville kiinteistöille. Tällä varmistetaan myös, että Ruukinrannan alikulkukäytävän jalankulun ja pyöräilyn väylät ovat käytettävissä rankkasateista huolimatta. Lisäksi Laajalahdensolmun eritasoliittymän koilliskulmaan rakennettiin hulevesiallas, jonka kautta suurin osa hulevesistä johdetaan hallitusti Natura-alueen kautta mereen.

Valmistuminen etuajassa mahdollistaa Raide-Jokerin aikataulun aikaistamisen

Vuonna 2019 alkaneessa Kehä I Laajalahden -hankkeessa parannettiin Kehä I:n liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta Laajalahden kohdalla, ja mahdollistettiin pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteelle tärkeän pikaraitiotie Raide-Jokerin toteuttaminen Kehä I:n välittömään tuntumaan.

”Kesäkuussa valmistuivat Kehä I:n ajoväylät, ja nyt myös pyöräilyn ja jalankulun reitit sekä viimeistelytyöt ovat valmiita. Hanke sujui kaikin puolin mallikkaasti ja saatiin valmiiksi useita kuukausia etuajassa, alkuperäisen aikataulun mukaisesti hankkeen piti valmistua vuoden lopulla. Tämä mahdollistaa myös Raide-Jokerin toteuttamisen etuajassa”, kertoo projektipäällikkö Jarmo Nirhamo Väylävirastosta.

Hankkeessa poistettiin Kehä I:n Laajalahden kohdalla olleet liikennevalo-ohjatut ruuhkaherkät liittymät sekä rakennettiin Turvesuontien kohdalle Laajalahdensolmun eritasoliittymä, joka sujuvoittaa liikennettä merkittävästi ja parantaa tulevaan Raide-Jokeriin liittyvien katuosuuksien toimivuutta.

Laajalahdensolmun eritasoliittymän lisäksi rakennettiin uusi risteyssilta Kurkijoentielle, ja Espoon erillishankkeena toteutettiin Raide-Jokerin Räisälänsilta ja siihen liittyvät pengerrykset.

Kaikkiaan hankkeessa rakennettiin reilut kaksi kilometriä uutta 3+3-kaistaista tietä ja kahdeksan uutta siltaa. Merkittävä urakkavaihe oli uusien liikennejärjestelyjen ja Raide-Jokerin mahdollistamiseksi tehty Kehä I:n tielinjan tasauksen lasku enimmillään seitsemän metriä alkuperäisestä tasosta.

Hankkeessa lisättiin myös alueen asukkaiden viihtyisyyttä parantamalla melusuojausta Kehä I:n molemmin puolin kaikkiaan noin kolmen kilometrin matkalla.

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 32 miljoonaa euroa sisältäen HSY:n ja Espoon Raide-Jokeriin ja pyöräilyn laatuväylään, Laajalahdenbaanaan, liittyvät erillishankkeet. Espoon kaupungin osuus kokonaisuudesta on noin 14,5 miljoonaa euroa.

Materiaalia:

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Jarmo Nirhamo, Väylävirasto, puh. 029 534 3596, [email protected]

Projektipäällikkö Maiju Kivioja-Korhonen, Espoo, puh. 043 825 3080, [email protected]

Työmaainsinööri Timo Laitinen, GRK Oy, 050 434 2978, [email protected]

Raide-Jokeriin liittyvät tiedustelut:

[email protected]

Hankepäällikkö Mira Saarentaus, Espoo, puh. 043 825 3871, [email protected]

Seuraa hanketta:

Nettisivuillamme www.vayla.fi/keha-i-laajalahti

Facebookissa www.facebook.com/KehaILaajalahti

Kehä I on pääkaupunkiseudun kehämäinen pääväylä, joka yhdistää Espoon Keilaniemen Helsingin Itäkeskukseen. Liikenteen ruuhkautuminen sekä Raide-Jokerin toteuttaminen edellyttivät toimenpiteitä välille Turvesuontie-Turunväylä. Hankkeessa rakennettiin uusi eritasoliittymä sekä laskettiin Kehä I:n tasausta. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 32 miljoonaa euroa sisältäen HSY:n ja Espoon Raide-Jokeriin sekä pyöräilyn laatuväylään, Laajalahdenbaanaan, liittyvät erillishankkeet.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.