Nokantie, Luoman seisake,tasoristeysten turvallisuuden parantaminen

Suunnitteilla

Nokantie, Luoman seisake tasoristeys on yksi 65 tasoristeyksestä, joka kuuluu vuosien 2018–2021 aikana toteutettavaan tasoristeysohjelmaan. Tasoristeysohjelman tarkoituksena on tehostaa toimia tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi.

Nokantie, Luoman seisake,tasoristeyksen turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Kirkkonummi

Hankkeen taustat

Väylävirasto on käynnistänyt otsikossa mainitun ratasuunnitelman laatimisen niihin liittyvine tie- ja katujärjestelyineen tarpeellisine tutkimuksineen. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Kirkkonummen kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Nokantie, Luoman seisake tasoristeys on yksi 65 tasoristeyksestä, joka kuuluu vuosien 2018–2021 aikana toteutettavaan tasoristeysohjelmaan.

Tasoristeysohjelman tarkoituksena on tehostaa toimia tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi. Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §). Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Aikataulu

Ratasuunnitelman käynnistämisestä on ilmoitettu 23.9.2018 Kirkkonummen sanomissa sekä kunnan sähköisellä ilmoitustaululla. 

Väylävirasto on järjestänyt suunnitteluun liittyvän yleisötilaisuuden Kirkkonummella 4.10.2018. 

Yleisötilaisuuden esittelyaineiston löydät sivuston vasemmasta reunasta.

 

Ratasuunnitelma oli yleisesti nähtävillä kunnan ilmoitustaululla ja Masalan kirjastossa 1.7.2019 - 2.9.2019 välisen ajan. 

 

Liikenne- ja viestintävirasto on 23.4.2020 päätöksellään TRAFICOM/143452/05.02.03.02/2020 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Nokantie, Luoman seisake, tasoristeyksen turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Kirkkonummi.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset  31.7.2020 - 7.9.2020 välisen ajan. 

https://vayla.fi/-/kuulutus-suunnitelman-hyvaksymispaatoksesta-nokantie-luoman-seisake-tasoristeyksen-turvallisuuden-parantaminen-ratasuunnitelma-kirkkonummi

 

Trafik- och kommunikationsverket har den 23 april 2020 med sitt beslut, ärendenummer TRAFICOM/143452/05.02.03.02/2020, godkänt järnvägsplanen i enlighet med banlagen (110/2007):Nokantie, Bobäcks hållplats, förbättring av plankorsningens säkerhet, Kyrkslätt.

Beslutet, handlingarna som ligger till grund för beslutet samt besvärsanvis-ningen hålls offentligt tillgängliga i elektroniskt format på Trafikledsverkets webbplats på adressen www.vayla.fi/kuulutukset mellan 31.7.2020 och 7.9.2020.

https://vayla.fi/-/kungorelse-nokantie-bobacks-hallplats-forbattring-av-plankorsningens-sakerhet-kyrkslatt

 

 

 

 

 

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 10.08.2020