Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Erkki Mäkelä

  • +358 29534 3822
  • erkki.makela(at)vayla.fi

Destia Oy

Suunnittelukonsultti

Ilpo Miekka

  • +358405825
  • ilpo.miekka(at)destia.fi

Ramboll CM

Suunnitteluttajakonsultti

Siru Koski

  • +358407232044
  • siru.koski(at)ramboll.fi

Nokantie, Luoman seisake, tasoristeysten turvallisuuden parantaminen

Suunnitteilla Uusimaa

Nokantie, Luoman seisake tasoristeys on yksi 65 tasoristeyksestä, joka kuuluu vuosien 2018–2021 aikana toteutettavaan tasoristeysohjelmaan. Tasoristeysohjelman tarkoituksena on tehostaa toimia tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi.

Nokantie, Luoman seisake,tasoristeyksen turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Kirkkonummi

Hankkeen taustat

Väylävirasto on käynnistänyt otsikossa mainitun ratasuunnitelman laatimisen niihin liittyvine tie- ja katujärjestelyineen tarpeellisine tutkimuksineen. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Kirkkonummen kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Nokantie, Luoman seisake tasoristeys on yksi 65 tasoristeyksestä, joka kuuluu vuosien 2018–2021 aikana toteutettavaan tasoristeysohjelmaan.

Tasoristeysohjelman tarkoituksena on tehostaa toimia tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi. Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §). Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).