Hyppää sisältöön

Vesiväylien kulkusyvyysohje ja väylien syvyystietojen merkintätapa merikartoilla uudistetaan vuodenvaihteessa

Julkaistu 23.6.2021

Vuodenvaihteessa 2021-2022 aiempi kauppamerenkulun kulkusyvyysohje korvataan uudella ja väylien syvyystietojen esitystapa merikartoilla muuttuu. Muutoksilla lisätään kuljetustehokkuutta ja sujuvuutta. Ensimmäiset N2000-kartat tullaan julkaisemaan käyttöönoton jälkeen, ja näin kaikkiin N2000-karttoihin saadaan alusta asti mukaan yhdenmukaiset karttamerkinnät.

Osana N2000 väylä- ja merikarttauudistusta toiminut väylien käyttöön, ohjeistukseen ja väyläkohtaisiin tietoihin liittyviä parhaita käytäntöjä tarkastellut työryhmä sai työnsä päätökseen toukokuussa. Väylien käytön periaatteita ja menettelyjä sekä väylätietojen esitystapaa merikartoilla tullaankin muuttamaan nykykäytännöstä.

Väylien syvyystietojen esitystapa merikartoilla muuttuu 

Jatkossa väylätietoja halutaan tarjota aiempaa kattavammin merenkulkijoiden käyttöön ja ristiriitaisista merkinnöistä luopua. 

”Väylien nykyisen merkintätavan on havaittu olevan ristiriitainen ja osaltaan vaikuttaneen kulkusyvyyden liialliseen korostumiseen väylien käytössä. N2000-vertaustasoon siirryttäessä kulkussyvyyttä ei enää esitetä kauppamerenkulun väylien osalta merikartalla, vaan erillisessä merenkulkujulkaisussa. Väylän kulkusyvyys on väylän mitoitukseen valitun mitoitusaluksen syväys. Jatkossa tullaankin ohjeissa käyttämään kulkusyvyys-termin tilalla paremmin kuvaavaa termiä mitoitussyväys", kertoo työryhmän puheenjohtaja toiminut ylitarkastaja Stefan Engström.

Väylien käyttäjiä ohjataan jatkossa hakemaan tarkempia tietoja muista navigointijulkaisuista, joissa väyläkohtaista tietoa voidaan esittää laajemmin ja ohjeistaa aiempaa selkeämmin käyttäjille.

”Uusi merkintätapa on lähempänä muualla käytössä olevia kansainvälisiä käytäntöjä. Muutos lisää kuljetustehokkuutta ja sujuvuutta, ja näin ollen myös ympäristöystävällisyyttä”, Engström kertoo.

Kulkusyvyysohje kauppamerenkulkijoille uudistetaan

Väylien käyttöä tarkastelleen työryhmän havaintojen pohjalta julkaistaan myös uusi kauppamerenkulkijoille suunnattu ohje Vesiväylien syvyyskäytännön periaatteet ja soveltaminen korvaamaan vastaavanlainen vuodelta 2011. Uudessa ohjeistuksessa on pyritty tuomaan aiempaa selkeämmin esille mm. vastuukysymykset.

”Ohje julkaistaan syksyllä, ja se otetaan käyttöön ennen vuodenvaihdetta. Tulemme järjestämään ohjeen soveltamisesta infotilaisuuksia ja tekemään tukevaa materiaalia. Sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö ja viestintä ovat avainasemassa muutoksen ymmärtämisessä ja käyttöönotossa”, kertoo Engström.
Vesiväylien syvyyskäytäntöä koskevasta ohjeluonnoksesta pyydettiin toukokuussa lausuntoja sidosryhmiltä.

Laadukas väylätieto avainasemassa

Väylien turvallisempi ja tehokkaampi käyttö on yksi keskeinen N2000-tavoite. Avainasemassa on laadukas väylätieto: "Uudistuksen yhteydessä Väylävirasto on päivittänyt väylätietoa, ja jatkossa se myös pysyy paremmin ajan tasalla", kertoo Väyläviraston vesiväylänpidon asiantuntija Pasi Salminen. Väyliin liittyvä tieto tarjotaan käyttäjille väyläkorteilla, jotka ovat parhaillaan uudistumassa. 

Väylävirasto toteuttaa vuosina 2021–2022 uuden Dynaaminen väyläkortti -palvelun. Siinä kootaan samaan käyttöliittymään vesiväyliin liittyvää paikkatietoa, infratietoa, olosuhdetietoa, operatiivista tietoa sekä sidosryhmien, kuten satamien palvelutietoja. Havaittua tarvetta on myös alusten pystysuuntaisen liikkeen arviointia tukevalle työkalulle.

 "Dynaamisen väyläkortin osana myös tämä työkalu voidaan tarjota aluksille. Taustalla on nimenomaan turvallisuuden parantaminen", Pasi Salminen jatkaa.

Ensimmäiset N2000-kartat julkaistaan vuodenvaihteessa

Ensimmäiset N2000-kartat tullaan julkaisemaan uuden kulkusyvyysohjeen ja väylätietojen esitystavan käyttöönottojen jälkeen vuodenvaihteessa. 

”Halusimme antaa kulkusyvyysohjeistukselle ja väylien syvyystietojen merkintätapamuutokselle mahdollisuuden valmistua ennen N2000-karttajulkaisujen aloittamista. Tähän esitystapaan voimme olla tyytyväisiä ja saamme alusta alkaen käyttöön yhdenmukaiset N2000-kartat”, sanoo päällikkö Jouni Lappalainen. 

Kaikki N2000-käyttöönottoon ja siihen valmistautumiseen liittyvä tieto löytyy Traficomin N2000-sivuilta

Väyläviraston N2000-sivu

Lisätietoja

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 
ylitarkastaja Stefan Engström,
[email protected], p. 029 534 6724, Twitterissä @stefuEng
Traficom johtava asiantuntija Jarmo Mäkinen,
[email protected], p. 029 534 6746 

Väylävirasto 
asiantuntija, vesiväylänpito Pasi Salminen, [email protected]@vayla.fi, p. 029 534 3373


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.